Omavalitsuste investeeringute kärpimine on vastutustundetu

Reedel omavalitsustele edastatud valitsuse plaan vähendada poole võrra kohalikele omavalitsustele eraldatud kultuuriinvesteeringuid ning Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) bilansis olevate hoonete müük näitab seda, et valitsus pole suuteline valitsussektori kulutusi kokku hoidma.

Rahvaliit on seisukohal, et vajalikud kärped peab valitsus tegema valitsussektori kulutuste arvelt ja omavalitsustele tuleb tagada eraldatud vahendite kättesaamine.

Kultuuriministeerium on teavitanud kohalikke omavalitsusi, et kavatsevad vähendada 2008. aasta riigieelarvega eraldatud kultuuriinvesteeringuid poole võrra. Enamiku vahendite kasutamiseks olid kohalikud omavalitsused kohustatud välja kuulutama riigihanked ning juba on sõlmitud ka lepinguid.

Selline otsus asetab väljapääsmatusse olukorda need omavalitsused, kes on lepingud juba sõlminud. Selgusetuks jääb, kas valitsus võtab ka vastutuse lepingu rikkumisega kaasnevate kohustuste eest.

Tarmo Mänd rõhutas, et valitsuse suutmatust kärpeid teha näitab ka RKAS-i varade müügi plaan. Kuna valitsus ei ole suutnud eelarvekärpeid teha, siis püütakse eelarveauke täita kinnisvara müügist saadud tuluga, mis praeguses kinnisvaraturu languse olukorras tekitab riigile otsest kahju. Lollusi üha paremini teha on kõige suurem lollus.

Praeguses majanduslanguse olukorras ei ole õige investeeringute vähendamisega eelarveauke lappida, sest selline tegevus kiirendab majanduslangust veelgi. On kindel tõde, et sellisel ajal ei tohi vähendada tööd, vaid otstarbekas on kärpida kulutusi. Kannatada ei tohi sotsiaalobjektide ja infrastruktuuri areng, samuti ei tohi kokku hoida sisejulgeoleku ja hariduse arvelt. 

Tarmo Mänd,Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees

blog comments powered by Disqus