Omavalitsuste haridusjuhid kogunesid Palamusel

Eestimaa valdade haridusjuhid kohtusid Palamusel. FOTO: ELVL


Reedel kogunes Palamusel Nukitsamehe lasteaeda ligi 50 omavalitsuste haridusjuhti- ja spetsialisti.
„Haridusjuhtide õppepäeva korraldamine on meil liidus väga pikaajalise traditsiooniga ja oleme seda korraldanud juba üle 20 aasta. Haridusjuhtide infopäeva korraldamise mõte on kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna juhtide teadlikkuse tõstmine ning aktuaalsete teemade käsitlemine. Nendel kohtumistel on olulisel kohal infovahetamine, kogemuslugude ja parimate praktikate jagamine,“ ütles oma tervitussõnavõtus Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.
Ettekandeid peeti väga erinevatel haridusvaldkonda puudutavatel teemadel. Nii andis Heateo SA ülevaate, kuidas koolipidajad saavad toetada haridusasutuste juhtide professionaalset arengut ning kuidas värvata häid koolijuhte. Hea Hariduskorralduse eksperdid rääkisid, millised väljakutsed ja ülesanded on kohalikul omavalitsusel, et olla hea kooli pidaja. Noored Kooli kogukonnajuht rääkis õpipädevuste ja sotsiaalsete oskuste süsteemse arendamise vajalikkusest, et vähendada hariduslikku ebavõrdsust koolis. Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri esindaja pani õppepäeval osalejaid mõtlema, kuidas kvaliteedihindamise mudel saaks olla abiks omavalitsusele haridusvaldkonna juhtimisel ja pidaja kohustuste täitmisel. Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja andis edasi PISA 2022 sõnumid koolipidajatele.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus