Omavalitsuste esindajad kohtuvad üldkogul

31. märtsil peetakse Tallinna Tehnikaülikooli aulas Eestimaa omavalitsuste üldkogu, kus pakutakse välja lahendused kohaliku võimu jõudsamaks toimimiseks ja tulemuslikumaks koostööks riigiga. Sündmuse korraldavad Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit.

Omavalitsuste üldkogule läkitavad oma esindajad maakondade omavalitsuste liidud, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esinduskogud.

“Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit on teinud põhjaliku töö omavalitsuste probleemide kaardistamiseks ja nendele lahenduste pakkumiseks. Vastavad teemad on arutatud läbi kolmes töörühmas, kelle seisukohtadest  on ülevaade ka maakondlikel omavalitsusliitudel. Selline tegevus viis ideeni kutsuda kokku omavalitsuste üldkogu,” ütles Eesti Linnade Liidu esimees ja Tallinna abilinnapea Taavi Aas.

“Usutavasti tehakse üldkogul ka konkreetseid ettepanekuid. Seni ongi omavalitsusliite kritiseeritud selle eest, et kõrgemalt poolt pakutuga ei jääda rahule, kuid samas puuduvad ka omapoolsed ideed. Nüüd selgub ehk konkreetne tee edasiminekuks,” lisas ta.  

“Üldkogul vajaksid lahtirääkimist mitmed valuküsimused, millest eriti teravad on  rahapuudusele vaatamata uute kohustuste lisamine omavalitsustele, riigitoetuste kärpimine, kaudsete maksude tõus (aktsiisid kütusele, toasoojale ja elektrile), elanike pidev ümberasumine välisriikidesse,” ütles riigikogu liige Marika Tuus-Laul, kes avas teisipäeval Jõgeval Betti Alveri muuseumis peetud omavalitsuste teabepäeva, mida juhtis riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus