Omavalitsusliit toetas senise maavanema jätkamist

Teisipäeval Jõgeva linnavalitsuse saalis peetud koosolekul toetas Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogu märkimisväärse häälteenamusega siseminister Hanno Pevkuri esitatud uut maavanemakandidaati, kelleks on alates 2009. aastast ametis olnud maavanem ning praegune maavanema kohusetäitja Viktor Svjatõšev.

Siseminister Hanno Pevkur ütles kandidaadi esitamisel, et Viktor Svjatõševil on pikaaegne kogemus avaliku sektori juhi ametikohal. “Ta on olnud tasakaalukas maavanem Jõgeva maakonna juhtimisel ning aktiivne kohaliku elu edendamisele kaasaaitamisel,” lausus minister.

“Kui maavanemakandidaadid tavaliselt räägivad, mida nad teeksid teisiti võrreldes oma eelkäijaga, siis minul seda võimalust pole. Tagasi tuleb vaadata enda ja oma meeskonna tegemistele viie aasta vältel,” ütles Svjatõšev. Tema sõnul ajendab maavanemana jätkama soov kaasa aidata elamisväärse ja turvalise elukeskkonna hoidmisele ja arendamisele Jõgevamaal. 

Hääletamine hääletamise üle

Maavanemakandidaadi toetamine otsustatakse omavalitsusliidu volikogus üldiselt avalikul hääletusel, kui keegi volikogu liikmetest ei taotle salajast hääletamist. Vastava ettepaneku tegi Torma vallavanem Triin Pärsim. Enamuse soovil korraldati  avalik hääletamine. Viktor Svjatõševi saamist maavanemaks toetas kakskümmend omavalitsusliidu volikogu liiget, üks oli vastu ja üks erapooletu.

“Mina hääletasin vastu. Leian, et Jõgevamaa arengustrateegias pole seni piisavalt käsitletud haridus- ja sotsiaaltemaatikat. Austan aga omavalitsusliidu volikogu enamuse otsust ja Viktor Svjatõševi kinnitamisel maavanemaks on meie vald valmis koostööks tema ja ta meeskonnaga,” ütles Torma vallavanem Triin Pärsim.

“Toetasin Svjatõševi jätkamist maavanemana. Oleme arutanud mitmeid paikkonna arenguga seotud probleeme ja nendele lahendusi otsinud. Viimasel kohtumisel oli teemaks riigigümnaasiumi rajamine Mustveesse, millesse mõlemad poolehoidvalt suhtume,” ütles Mustvee linnapea Max Kaur.

“Tunnen Viktor Svjatõševi juba ammu. Maavanemana on ta osalenud meie paljudel sündmustel. Oleme rääkinud Peipsi-äärsete alade arengusuundadest,” lausus Kasepää vallavanem Jüri Vooder.

Omavalitsusliidu volikogus Jõgeva linnapead asendanud abilinnapea Ants Prii ütles, et teab Svjatõševi eriti hästi tema tööperioodist Jõgeva linnapeana. “Nii omavalitsusjuhina kui ka maavanemana on ta olnud konkreetse jutu, järjekindla tegutsemistahtega ning sõna pidav mees,” lausus Prii. 

Ettevõtlus ja mainekujundus

Svjatõšev ütles omavalitsusliidu volikogu koosolekul, et uuel ametiperioodil hakkab ta pidama eriti oluliseks kaasaaitamist ettevõtluse käekäigule.

 “Ettevõtlus on kogu maakonna arengu alus, mis kindlustab inimesed töökohtadega ja motiveerib Jõgevamaal elama, siia kodusid rajama. Soodsa pinna rajamiseks ettevõtlusele saab maavalitsus koostöös omavalitsustega otsida lahendusi maaküsimustele ning aidata ettevõtetel leida kontakte nii Eestis kui ka välisriikides.  Seda eesmärki silmas pidades korraldasime koos omavalitsusliiduga Luua metsanduskoolis rahvusvahelise kontaktseminari.”

Puurmani vallavolikogu esimees Aare Järvik huvitus maavanemakandidaadi arvamusest turismiettevõtluse teemadel. “Selles valdkonnas on arenguruumi. Mõelda tuleks ka mainekujundusele, arutada, mis võiks olla kogu Jõgevamaa bränd, kas Kalevipoja temaatika või midagi muud. See vajaks arutamist koos omavalitsuste, ettevõtete, kolmanda sektori esindajate ja teistegi asjahuvilistega. Näiteks hiljutisel nõupidamisel ütles üks turismiedendaja Saare vallast, et temal seostub Jõgevamaa kõige rohkem Jõgeva linna kui Eesti külmapoolusega,” lausus Svjatõšev.


Lähiajal on oodata valitsuse otsust Viktor Svjatõševi kinnitamise kohta Jõgeva maavanemaks.
 

Jõgeva maavanemad taasiseseisvunud Eestis

*1988-1994 Priit Saksing (1988-1990) Jõgeva Rajooni RSN Täitevkomitee esimees

*1994-1999 Meelis Paavel

*1999-2004 Margus Oro

*2004-2009 Aivar  Kokk

*alates 2009 Viktor Svjatõšev

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus