Omavalitsusliit määrab prioriteedid eurorahade taotlemiseks

 

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatus määrab 9. oktoobril peetaval mõttevahetusel kindlaks valdkonnad, mida peetakse esmatähtsaks raha taotlemisel Euroopa Liidu struktuurfondidest 2014. aastal.

Jõgevamaa gümnaasiumis peetud omavalitsuste liidu juhatuse koosolekul andis Jõgeva maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mart Tooming ülevaate võimalustest taotleda toetusi Euroopa Liidu struktuurfondist, mille uus rahastamisperiood algab 2014. aastal.

“Otsustasime, et omavalitsuste liidu juhatuse liikmed korraldavad 9. oktoobril mõttevahetuse, kus määrame kindlaks prioriteetsed valdkonnad, mille arendamiseks struktuurfondist toetusi taotleda,” ütles omavalitsusliidu tegevdirektor Raivo Suni.

“Omavalitsusjuhtide ettepanekud rahastamiste eelistustest viiakse kooskõlla Jõgevamaa arengustrateegiaga ning teemakohane informatsioon saadetakse siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ning teistesse riigiasutustesse,” rääkis Mart Tooming.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus