Omavalitsusliit kinnitas toetuste jagamise korra

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogu kinnitas Palamusel toimunud koosolekul omavalitsusliidu ühisürituste ja ühistegevuse eelarvest toetuse andmise korra.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori Raivo Suni sõnul saavad ühisürituste ja ühistegevuse eelarvest toetusi taotleda sihtasutused, mittetulundusühingud, seltsingud, kodanikeühendused, omavalitsused ning Jõgeva maavalitsus. “Toetused on ennekõike mõeldud ülemaakonnaliste ja Jõgeva maakonna planeeringu või arengustrateegiaga seotud projektide elluviimiseks. Samuti rahastatakse avalikkusele suunatud ettevõtmisi, mille eesmärgiks pole kasumit saada. Toetuste andmisel on olulisemad eesmärgid Jõgevamaa riigisisese ja rahvusvahelise konkurentsivõime tugevdamine, paikkondliku identiteedi tugevdamine, kultuuripärandi kaitsmine ning maakonna säästlikule ja tasakaalustatud arengule kaasaaitamine,” ütles Suni.

Ühisürituste ja ühistegevuse eelarvest toetuste saamiseks tuleb täita vormikohane taotlus Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel www.ovl.ee ning esitada see igal aastal 30. septembriks.

“Esmalt vaatab taotlused läbi omavalitsusliidu eelarvekomisjon ning seejärel juhatus,” lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus