Omavalitsusliidus tutvustati uut hariduse rahastamise mudelit

Jõgeva omavalitsusjuhtidele ja koolijuhtidele tutvustas haridussüsteemi rahastamise uut mudelit haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse analüütik Priit Laanoja, kes tõi välja mitmeid statistilisi andmeid kooliõpilaste arvu kohta erinevates Eestimaa omavalitsustes. Ta selgitas, et uues mudelis peetakse oluliseks viia riigieelarvest haridustoetuste eraldamise kord vastavusse koolivõrgu ja õppekavade tegelike vajadustega ning tagada kõikidele õpilastele võrdsed võimalused hariduse saamiseks.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula küsis, millised omavalitsused uuest rahastamismudelist võidavad.

“Uus rahastamismudel toob kasu omavalitsustele, kelle koolivõrk vastab praegugi aja nõuetele, sest arvestab ka pikemaajaliste tulevikuprognoosidega,” vastas Priit Laanoja.

Jõgeva Ühisgümnaasiumi direktor Jüri Toit huvitus sellest, kuidas uus haridusmudel kajastab õpetajate miinimumpalka ja selle tõusu. Priit Laanoja sõnul on mudelis planeeritud 20-protsendiline palga alammäära kasv.

“Teatavasti on Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon ehk TALO seadnud eesmärgiks 30-protsendilise alammäära kasvu,? ütles koolijuht Jüri Toit ja küsis, kas ministeerium on sellega arvestades valmis ka võimalikuks haridustöötajate streigiks. Otsest vastust ta sellele küsimusele ministeeriumi esindajalt ei saanud.

Haridus- ja teadusministeeriumi analüütik Priit Laanooja lubas aga edaspidi Jõgevamaa omavalitsustele saata eilsele arutelule tuginevaid materjale, mis peaksid soodustama edaspidist mõttevahetust uue rahastamismudeli üle.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus