Omavalitsusjuhid tunnustavad presidendi asjatundlikkust

Jõgeva maavalitsuse saalis president Kersti Kaljulaiuga kohtunud omavalitsusjuhid kiitsid presidendi asjatundlikkust ja süvenemist nii Eesti kui ka kogu maailma valuküsimuste käsitlemisel.


Jõgeva vallavanem Enn Kurg märkis, et teda huvitasid ennekõike presidendi seisukohad haldusreformi ja maaelu kohta laiemalt. “Kersti Kaljulaid käsitles neid teemasid nii oma sõnavõtus ja küsimuste – vastuste osas. Usun, et presidendi seisukohad hakkavad mõjutama Eesti omavalitsuspoliitikat. Riigipea positiivne suhtumine ja reaalne arusaamine omavalitsustes toimuvast aitavad sellele kaasa. Kaljulaid leiab, et et hajaasustuse tingimustes tuleb rakendada teenuste osutamisel uusi nutikaid lahendusi ning järjest olulisemaks muutub kodanikeühiskond ning ka vabatahtlik töö.”

Põltsamaa linnavolikogu esimees Andres Vään tõi president Kersti Kaljulaiu seiskohtadest välja arvamuse, et haldusreform omavalitsuste liitumise näol on alles ümberkorralduse teoreetiline osa ja sisuline reform algab alles pärast selle läbiviimist.

Saare vallavanem Hannes Soosaarele jäi meelde ja andis usku Kersti Kaljulaiu arvamus, et haldusreformiga on vaja edasi minna ja anda reformile ka tõeline sisu. Kui Soosaar huvitus Eesti arengust viimase kümne aastaga võrreldes naaberriikidega, vastas Kersti Kaljulaid, et Eestis on tehtud väga head tööd ja midagi ei pea häbenema ning eriti tublid ollakse infotehnoloogia valdkonnas.

Torma vallavolikogu esimees Ülvi Nool rõhutas, et president hindab vabatahtlikku tegevust ja kodanikuühiskonda.

“President suudab argumenteerida ja omi mõtteid edasi anda väga hästi. Ta üllatas selle poolest, et oskas tuua näiteid ehitussektori efektiivsuse teemadel ja seda igati veenvalt ja arusaadavalt,” ütles Puurmani vallavanem Margus Möldri, kes riigipead ka omavalitsusjuhtide nimel tänas.

“Kersti Kaljulaid on erudeeritud riigipea ja stiililt tõeline daam, küllap sellest aspektist eeskujuks igale naisele ja tütarlapsele,” märkis Nool.

“Riigipeaga oli juttu ka maakonna kui terviku visiidi osas, kuhu mahuks ka tutvumine Peipsimaaga. Kinkisime presidendile ka osaühingus Siimusti keraamika valmistatud sibulapoti koos Kasepää vallast pärinevate sibulate ja vanausuliste maiustustega,” ütles maavanem Viktor Svjatõšev.

Peipsimaale kutsus Kersti Kaljulaidu ka Mustvee linnapea Max Kaur, kes kinkis riigipeale Mustvee viie kiriku piltidega taldriku.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus