Omavalitsusjuhid taunivad KMA Jõgeva büroo sulgemist

   

 Eelarvekärbete tõttu tuleb Kodakondsus- ja migratsiooniametil (KMA) tõenäoliselt sulgeda     järgmise aasta 1. jaanuarist 19 klienditeenindusbüroost 11, nende hulgas ka Jõgeva büroo. Omavalitsusjuhid taunivad riigi taolist käitumist.

  

Saare vallavanema Jüri Morozovi sõnul on nende valla inimestel küll lihtsam sõita Tartusse kui Jõgevale, kuid tema sõnul on hoopis laiem küsimus see, mida riik oma haldusaparaadiga teeb. „Nõu pole küll kellegagi peetud,“ nentis ta.

Morozovi sõnul on inimestele oluline teenusele ligipääs. Kindlasti on tulevikus lahenduseks paljude avalike teenuste osutamine interneti teel, kuid täna, kus pole piisavalt võimalusi internetile ligipääsuks ja inimesed koolitamata, ei saa kõiki teenindusbüroosid kinni panna. Kodanikul on ka täna posti teel võimalik esitada taotlusi (ID- kaart, pass jne). Probleemiks jääb ikkagi inimeste oskus vajalikke dokumente täita. 

Riik kaugeneb rahvast

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa hinnangul muutub dokumentide kättesaamine ja paberite sisseandmine inimeste jaoks aina keerulisemaks. Ta ei pea riigi taolist käitumist õigeks, sest osa inimesi jääb teenusest lihtsalt ilma.„Põltsamaal on probleeme, linnavalitsuse sotsiaalosakonna töötajad aitavad dokumente täita nii palju, kui nad suudavad,“ rääkis Aiaots. Tema sõnul tegeleb kohalik omavalitsus kõige sellega, millega on vaja tegeleda. Riik peab aga omavalitsusi haldussuutmatuteks. Kus siis läheb piir haldussuutmatuse ja -suutlikkuse vahel, küsis Põltsamaa linnapea. Ta oli nõus ka sellega, et osa toiminguid ei ole suuremahulised.

Jõgeva linnapea Viktor Svjatõsev ütles, et KMA büroode sulgemisega astub riik  järjekordse sammu rahvast kaugemale. „Kõiki teenuseid võetakse ikka väga ärilisest seisukohast, aga osa riigi funktsioone ongi kulukad,“ märkis ta.

„Omavalitsused toetavad haiglaid, politseid, päästeametit, riik aga kärbib omavalitsuste toetusi ning pahandab,  miks me tegeleme ülesannetega, mida pole kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega meile pandud. Paraku on väljaspool suurlinnu ka neid ülesandeid vaja täita, mille koha pealt riik järjekindlalt püksirihma pingutab ja töötajaid koondab.“

Svjatõsevi hinnangul võiks majanduslikult kaaluda  pompöössete ehitiste rajamist , mis maksavad miljardeid kroone ning pole seotud inimeste esmavajadustega.  

Maavalitsused võtavad osa ülesandeid

Jõgeva maavanem, maavanemate koordinaator Aivar Kokk ütles, et inimesed peavad teenuseid kohapeal saama ja tõenäoliselt võtavad osa KMA funktsioone vajadusel üle maavalitsused, nagu tegi haigekassa kohalike büroode likvideerimisel.

„Saame maavanematega kokku järgmise nädala algul ja siis arutame kõik läbi. Meil on oma ideed ja siis pakume ka erinevaid variante välja,“ lisas ta.

Oma valmisolekust võtta osa KMA ülesandeid endale on teatanud ka Eesti Post. Ettevõtte pressiesindaja teatel tutvustab postifirma oma kavasid lähiajal regionaalministri büroole.

„Passide ja ID -kaartide väljastamine on teenused, mida Eesti Posti vahendusel võiks teostada. Postiettevõttel on kontorite võrgustik üle Eesti ning võimalused KMA teenuste vahendamiseks täiesti olemas,“ lisas ta. 

Tööta võib jääda 51 inimest

KMA sulgemine puudutab  Raplat, Paidet, Rakveret, Jõgevat, Põlvat, Valgat, Viljandit, Võru, Haapsalu, Kuressaaret ja Kärdlat . Neis 11 büroos töötab 51 inimest. Kuigi suletavate büroode osakaal on 58 protsenti, katavad nad ministeeriumi andmetel kuni 18 protsenti üldisest töömahust.

Siseministeerium on tõepoolest andnud korralduse valmistada ette tegevused, kui rakendub valitsusliidu eelarvekärbete töörühma ettepanek riigiasutuste tegevuskulude kärpimiseks 2009. aastal 8 protsendi võrra, teatas ministeeriumi pressiesindaja.

Samas on regionaalne teenindusbüroode võrgustik taganud seni sujuva ja tõrgeteta ning kättesaadava avaliku teenuse iga maakonna elanikele.

„Siseministeerium ei toeta planeeritud tegevuskulude kärbet, kuivõrd KMA büroode sulgemise tõttu halveneb avaliku teenuse kättesaadavus väljaspool regionaalkeskusi elavatele inimestele, ent eelarve koostamisel tegevuskulude vähendamise otsuse juurde jäämine tähendab vältimatult sarnaste otsuste langetamist kogu sisejulgeoleku valdkonnas, mistõttu on oluline need ette valmistada,“ ütles ministeeriumi pressiesindaja.

Tema sõnul sõltub see, kas KMA kohalike teenindusbüroode sulgemine saab reaalsuseks, eelarve menetlemise käigus, kui saab selgeks tegevuskulude kärpe lõplik suurus. Täpsemad instruktsioonid selle kohta, mis kujul, kuidas ja kus hakkab toimima dokumentide menetlemine, töötatakse välja ja sellest teavitatakse kodanikke aegsasti.

EILI KOITLA

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus