Omavalitsusjuhid pooldavad omavalitsuste piiride muutmiseks rahvahääletusi

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmed peavad mõttekaks otsustada haldusreformi läbiviimise otstarbekus rahvahääletuste põhjal. Ühtlasi on omavalitsusjuhid arvamusel, et lisaks tõmbekeskuste olemasolule, tuleb haldusmuudatuste kavandamisel arvestada veel mitmete teguritega.

Saare valla aktiviseerimiskeskuses toimunud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul jätkasid omavalitsusjuhid mõttevahetust siseministeeriumi regionaalminister Siim Valmar Kiisleri büroole esitatavate haldusreformi teemaliste seisukohtade väljatöötamiseks.

“Meie arvamused pole stardipauguks haldusreformile kogu Eestis, kuid anname teada, millisena sellest vaatevinklist Jõgevamaa tulevikku näeme. Kui tahame olla seadusekuulekad kodanikud, siis peame selle printsiibi järgi ka tegutsema ning silmas pidama, et vastavalt seadusele otsustakse kohalike omavalitsuste piiride muutumised rahvahääletustel,” ütles Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees ja Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson.

“Haldusreformi kavandamisel tuleb arvestada tõmbekeskustega, mis aga ei tohi jääda ainsateks teguriteks võimalike muudatuste planeerimisel. Pealegi on tõmbekeskused piisavalt eripalgelised. Näiteks Põltsamaa piirkond on täiesti erinev Saare ja Pala kandist. Üle-eestilisest mastaabist vaadates on jälle Harjumaa hoopis midagi muud kui Valga-, Järva- või Raplamaa,” lisas ta.

“1. juuliks peavad omavalitsuste poolsed haldusreformi käsitlevad seisukohad jõudma maavanemani ja 15. augustiks tuleb need esitada siseministeeriumile,” ütles omavalitsusliidu juhatuse koosolekul osalenud Jõgeva maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna planeeringute nõunik Triin Pärsim.

Mõttevahetusel haldusreformist selgus seegi, et mitmesse  Jõgevamaa paika on viimasel ajal elama kolinud noori peresid. Tabivere vallavanem Riina Jääger nimetas Maarja-Magdaleenat ning Torma vallavanem Riina Kull Võtikvere küla.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus