Omavalitsused valivad elektrienergiaga varustaja ühiselt

Jõgevamaa omavalitsusjuhid pidasid mõttekaks leida ühisel hankel firma, kellelt  hakatakse alates tulevast aastast avatud turul elektrienergiat ostma. Otsus ühiseks  tegutsemiseks võeti vastu Tabiveres peetud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul pärast kohtumist Riigihangete Keskuse juhatuse liikme Margus Lantiniga.

Margus Lantin tutvustas omavalitsusjuhtidele ühise üleriigilise hankemenetluse korraldamise eeliseid. Kõigepealt tekib õigustatud küsimus, kas igal vallal, linnal või asutusel tasuks kulutada aega, et olla kursis elektrituru ostupoliitikaga, hankemenetluse erisustega ning koolitada oma ametnikke elektrienergia ostmise riigihanke ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks nii, et hange vaidlustustes liiva ei jookseks ning tulemus mõistlik tuleks. Ressursse ja oskusteavet on mõistlik koondada, mitte hajutatult omaette nokitsedes parimat loota.” Lantini  sõnul on  turu avanemiseni jäänud kuus kuud. Ta peab tõenäoliseks, et  tänavu septembris-oktoobris tekib elektriostu riigihangete laviin. Eestis on ainuüksi kohalikke omavalitsusi-riigihankekohuslasi 226, kui siia lisada veel hallatavad ettevõtted, omavalitsuste äriühingud ja muud avaliku sektori asutused, kisub hankekohuslaste number 2012 aasta sügiseks 1500 kanti. Samuti saadetakse sügisel pakkujatele laviin pakkumuse kutseid, millele nad peaks siis pakkumuse koostama, pakkumusele vastavad garantiid finantsasutustest saama ja esitama. Pole  kindel, kas  pakkujate ressursid nimetatud arvu pakkumuste kulusid välja kannavad, kui iga avaliku sektori asutus neilt kuni kaks protsenti pakkumuse tagatist nõuab. Ja kui tugev konkurents sellistes oludes üldse kujuneb, kas igale hankele pakkujaid jätkub,” tõdes ta.

Kõige olulisemaks nimetas Lantin asjaolu, et  ühishanke korraldamisel mahuefekti ja konsolideerimise kaudu on võimalik  elektri hinnatõusu ilmset ja märkimisväärset  veidikenegi pidurdada. Samuti on võimalus kasutada paljukirutud riigihangete seaduse eeliseid, sätestades hankesse omavalitsuste spetsiifikast tulenevaid nõudeid ja tingimusi,” lausus Riigihangete Keskuse juhatuse liige. 

Maakondade esindajad hankekomisjoni

Omavalitusliidu juhatuse koosolekul võeti ühehäälselt vastu otsus leida elektrienergia müüja ühishankega. Kogume kokku omavalitsustest  avaldused ja andmed ja toimetame Riigihangete Keskusse. Riigihangete Keskus pakkus välja, et igast maakonnast võiks olla esindaja komisjonis, kes viib elektrienergiaga varustaja leidmiseks läbi riigihanke. Oma esindaja valime augustikuu juhatuse koosolekul,” märkis Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Raivo Suni.

Meie vald saatis juba omavalitsusliitu avalduse, kus teatasime ühishankel osalemisest. Ühise tegutsemise eesmärgiks peaks olema firma väljaselgitamine, kes elektrit tõesti kõige odavamalt pakub,”  ütles Pala vallavanem Jozsef Weinrauch.

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa hinnangul aitab ühishange vältida selliseid kahjulikke tagajärgi, mis ilmnesid näiteks siis, kui Põltsamaa linn prügiveoteenuse pakkuja leidmiseks üksinda hanke välja kuulutas.

Hange kuulutatakse välja septembris  

Margus Lantin ütles, et Riigihangete Keskus on plaaninud üle-eestilise hankemenetluse viieteistkümneks maakondlikuks osaks. Hankeperioodiks oleks 18 kalendrikuud. Kuna aastatel 2014-2016 muutub ja kasvab Eesti varustuskindlus ja maht  märgatavalt, ei ole täna mõistlik end pikemaks ajaks ostukohustusega siduda.  Hankedokumentatsioon ja hankemenetluse konstruktsioon otsustatakse pärast seda, kui omavalitsused on elektrienergia tarbimisajalood kokku kogunud ja keskusele esitanud. Hankemenetluse konstruktsioon oleneb paljuski elektrienergia mahtude jaotusest öise-päevase-tipptunni kontekstis. Riigihangete Keskus koostab vajaliku hankedokumentatsiooni, arutab selle omavalitsustega läbi ning teostab kõik toimingud kuni hankelepingute projektide ettevalmistamiseni. Konkreetse lepingu sõlmib iga omavalitsus ise ning elektri eest arveldamine toimub samuti elektrimüüja ja  omavalitsuse vahel. 

Elektrihangete  laviini tekkimisest põhjustatud segadus ei ole kasulik avaliku sektori asutustele ega elektri müüjatele. Seetõttu plaanime riigihanke välja kuulutada septembrikuu alguses, et olla novembri alguseks valmis lepinguid sõlmima. Tuletan  meelde, et selleks, et olemasolevat elektrimüüjat vahetada, peab vastav leping olema sõlmitud hiljemalt  käesoleva aasta 9. detsembriks, sest seaduse kohaselt peab elektrimüüja vahetamisest ette teatama vähemalt 21 päeva.” 

Praegu kuus pakkujat

Lantini sõnul tegutseb praegu Eesti turul kuus tegevusloaga elektrienergia pakkujat. “Need on lisaks teada-tuntud Eesti Energia muudetud nime ja imagoga müügiüksusele ka lätlaste riigifirma Latvenergo, paar bilansihaldurit, kellest tuntum  Baltic Energy Service, tuuleenergia pakkujad ASist  Eesti Elekter  ja sellega nimekiri lõpeb.

Euroopa suured energiahiiud lubavad Eesti turul osalemise otsustada pärast Estlink 2 (Eesti ja Soome vaheline teine alalisvoolu ühendus, mis kolmekordistab Balti ja Põhjamaade vahelised  elektriülekande võimsused)  valmimist 2014 ja Rootsi-Leedu otseühenduse ehitamist 2016. aastal.  Venelased on samuti äraootaval seisukohal, kuid Eestisse tütarettevõtte rajamise plaanid on märgilise tähendusega.”

Margus Lantin on osalenud kaheksa maakonna omavalitsusliidu juhatuse koosolekul. Ühishankes osalejate täpset arvu on raske öelda, kuid ootame kõiki  Eesti omavalitsusi  elektriostu ühishankega liituma,” kinnitas ta. 

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus