Omavalitsused vajavad oma terviseedenduse arengukava

Sel nädalal toimuvad Jõgevamaa erinevates paikades arutelud, milles käsitletakse omavalitsuste rolli tervislike eluviiside tutvustamisel ja haigustest hoidumisel. Mõttevahetused on eeltöö terviseedenduse arengukavade koostamisele maakonna linnades ja valdades.
Arutelude eestvedaja, Jõgeva Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna terviseedendamise peaspetsialist Eha Anslan märkis, et maakonnas tahetakse jõuda eesmärgini, kus igal omavalitsusel on oma tervise edendamise arengukava. “Sellist arengukava on võimalus koostada iseseisvana või üldise arengukava osana,” märkis ta.

blog comments powered by Disqus