Omavalitsused vajavad oma terviseedenduse arengukava

Arutelude eestvedaja, Jõgeva Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna terviseedendamise peaspetsialist Eha Anslan märkis, et maakonnas tahetakse jõuda eesmärgini, kus igal omavalitsusel on oma tervise edendamise arengukava. “Sellist arengukava on võimalus koostada iseseisvana või üldise arengukava osana,” märkis ta.

Eha Anslani sõnul on terviseedendamiseks olulised ka omavalitsustes läbiviidavad terviseauditid. “Selliseid auditeid ei korraldata mitte kontrollimise ja revideerimise mõttega, vaid piirkondade elanike huvides, et saada ülevaadet reaalsest olukorrast ja probleemidest, mis vajavad lahendamist tervislike eluviiside tugevdamiseks ja haiguste profülaktikaks.”

“Et noored tervemad oleksid, tuleb neile leida huvitavaid ja asjalikke vaba aja veetmise võimalusi,” ütles mõttevahetusel osalenud Pala vallavanem Kalev Kurs.

Terviseedenduse alastel aruteludel Jõgevamaal esineb ettekandega ka terviseedendamise nõustaja meditsiinidoktor Anu Kasmel.

Esmaspäeval Voorel Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuses toimunud nõupidamisel rääkis ta põhjalikult võitlusest alkoholismi ja suitsetamisega kui hädavajalikust tegevusest terviseedendamisel.

“Omavalitsustel on joomarluse ja suitsetamise piiramisel suur mõju. Näiteks saavad linna- ja vallavalitsused otsustada, millistele kauplustele anda tegevusluba ja millistel kellaaegadel lubada alkoholi müüki, ” märkis arst Anu Kasmel.

SA Mustvee Tervisekeskus juhataja dr Minni Tarumi arvates tuleks terviseedendamise huvides paremini ära kasutada kohalikke turismi ja puhkemajanduse võimalusi. “Näiteks soodustab tervise eest hoolitsemist värske õhk ja ilus loodus Peipsi rannikul,” kinnitas aastaid Mustvees töötanud arst.

Mõttevahetusel, milles osalesid Jõgeva linna, Jõgeva valla ja Tabivere valla esindajad, jäi kõlama arvamus, et põhjalikumat ülevaadet oleks vaja eelkooliealiste laste tervislikust seisundist ja laste traumadest.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus