Omavalitsused vajavad arenguks maad

Omavalitsusjuhtide käest küsitakse üsna sageli, mida nad on ette võtnud uute investorite leidmiseks, kes tooksid linnadesse ja valdadesse töökohti ning edendaksid sellega kohalikku elu. Kindlasti on siin mitmeid võimalusi ja teid. Peatuksin ühel olulisemal teguril. Munitsipaalmaal, mille valitsejaks on kohalik omavalitsus.

Riigi otsustamatus maa munitsipaalomandisse andmisel on aastaid pingeid üleval hoidnud ja  omavalitsuste arenguvõimalusi pärssinud. Omavalitsuste hallata on praegu alla ühe protsendi Eestimaast. Linnades on see number veidi suurem, umbes viis protsenti, mille moodustavad põhiliselt haljasalad, teed-tänavad ning maa, millel paiknevad avalikku teenust pakkuvad asutused: kultuurimajad, koolid, lasteaiad, spordirajatised.

Omavalitsused vajavad aga maad ka ettevõtluse arendamiseks ja elamuehituseks. Olles Eesti Linnade Liidu juhatuse liige ja tegutsenud mitmes riigi ja omavalitsuste koostöökomisjonis, olen seisnud lahenduse leidmise eest, mis võimaldaksid omavalitsustel  saada arendavaks tegevuseks maad lihtsusatud korras.

Tundub, et jää on hakanud liikuma. Suve hakul tehtud riigivaraseaduse muudatus lihtsustas  veidi omavalitsuste maa omandamise korda elamuehituseks. Nüüd võib riigivara valitseja valitsuse otsusel riigile kuuluvat elamumaad omavalitsusele võõrandada. Kinnisasja müügihinnaks on 65 protsenti selle harilikust väärtusest ja müügihind tuleb tasuda kahe aasta jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest.

Kuidas protsess reaalselt kulgema hakkab, näitab tulevik. Milliseks kujuneb harilik hind ehk turuväärtus, kui mõnes väiksemas omavalitsuses pole sooritatud ühtegi  müügitehingut või need on tehtud kinnisvarabuumi ajal? Kas tänasel päeval on 65 protsendi müügihinna tasumine kahe aasta jooksul omavalitsusele taskukohane?

Ettevõtluse arendamiseks on vaja samasugust seaduseparandust. Kõik omavalitsused püüavad oma territooriumile ettevõtlust meelitada, kuid vaba maad, mida ettevõtjale tegutsemiseks pakkuda, neil pole. Nii on sobivale „kosilasele” raske meele järele olla.

Olen kindel, et võimalus omandada riigilt mõistliku hinna eest vaba või reformimata maad soodustab linnade ja valdade arengut ja võimaldab omavalitsusjuhtidel investorite  meelitamisel aktiivsemat tegutsemist. Selle tulemusel saavad ettevõtjad paremad võimalused luua uusi töökohti ja lõppkokkuvõttes paraneb elu kõigil.

iii

VIKTOR SVJATÕSEV, Jõgeva linnapea

blog comments powered by Disqus