Omavalitsused toetavad Paunvere pritsimehi

Jõgevamaa omavalitsused peavad vajalikuks toetada majanduslikult Palamuse Vabatahtliku Päästekomando tegevust.

Palamuse vallavanem Urmas Astel andis Lustiveres peetud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul ülevaate Palamuse Vabatahtliku Päästekomando tegevusest. Ta kinnitas, et priitahtlikel pritsimeestel tööd jätkub ja õnnetuskoldeid käiakse pidevalt likvideerimas. Nõupidamisel viibinud vallavanemad ja linnapead suhtusid tunnustavalt komando panusesse turvalisuse tagamisel ja pidasid vajalikuks  vabatahtlikke päästjaid võimaluste piires toetada.

“Iga omavalitsus otsustab ise, millise summaga vabatahtliku komando tegevusele kaasa aitab,” ütles Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu  juhatuse esimees Toivo Tõnson.

“Usutavasti tuleb toetust ennekõike nendest naaberomavalitsustest, kus Palamuse vabatahtlikud päästjad põhiliselt õnnetusi kõrvaldamas käivad,” märkis  Lõuna Päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja Jüri Alandi.     

Vallavanem Urmas Astel lisas omalt poolt, et kui kellelgi on soov osta päästeautot, mis Palamuse vabatahtlikul komandol oli kasutusel enne uue päästemasina Kerstin saamist Rootsist, siis võib sellest julgesti Palamuse valda teada anda.  

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus