Omavalitsused toetavad koolilapsi

Jõgeva linnavalitsuse haridustöö peaspetsialisti Helle Kajaste sõnul said Jõgeva linna elanikeregistris olevad esimesse klassi minejad linnalt toetust 1000 krooni. ?Meie registris olevad ja Jõgeva koolides õppivad õpilased saavad ka töövihikute ostmisel soodustust. 1. klassi õpilased tasuvad ise 100 krooni, 2.-9. klassi õpilased tasuvad ise 200 krooni. Ülejäänud summa kaetakse Jõgeva linna eelarvest. Koolitoit on põhikooliõpilastele tasuta ja kaetakse riigieelarve vahenditest,? rääkis Kajaste. Et koolilõuna hinda tuleb tõsta, võib aga see situatsioon edaspidi Kajaste sõnul ka veidi muutuda.

Jõgeva vallas makstakse esimesse klassi minevatele lastele koolitoetust alates 1997. aastast ja tänavu on see toetus 800 krooni. ?Kuna koolitee on pikk ja uuel õppeaastal vaja minevaid koolitarbeid palju, siis kanname iga kooliaasta alguses iga I-XII klassis käiva lapse eest koolile üle 200 krooni nn töövihikute raha ja seda juba neljandat aastat,? rääkis Jõgeva vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Sirje Pint.

Jõgeva maakonna koolides õppivatele gümnaasiumiõpilastele maksab Jõgeva vald koolitoidusoodustust 6,50 krooni päevas, lisaks on majanduslikes raskustes olevatel ja lasterikastel peredel võimalik taotleda täiendavat toidurahasoodustust ja ühekordset toetust koolitarvete ostmiseks.

Vallavanem Kalev Kursi sõnul toetab Pala vald oma esimesse klassi minejaid 612 krooniga. Koolilõuna on tasuta kõikidele Anna Haava nimelise Pala Põhikooli õpilastele. Pala vallas on vallavanema sõnul tähelepanu pööratud laste õppimis- ja olmetingimuste parandamisele.

Täiendavad toetused avaldusega

Palamuse vallasekretär Elvira Osberg teatas Vooremaale, et Palamuse valla elanike registrisse kantud ja Palamuse valla koolides õppivad lapsed saavad tasuta nii töövihikud kui koolilõuna. Esimesse klassi astuja koolitoetust makstakse 500 krooni. ?Sellel aastal makstakse 700 krooni koolitoetust ka üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppuritele, kes õpivad päevases õppes ja kes on kantud Palamuse valla elanike registrisse käesoleva aasta 1. augusti seisuga,? ütles Osberg.

Puurmani vallas makstakse toetusi rahvastikuregistri andmetel selles vallas elavatele lastele. Valla koolidesse esimesse klassi õppima asuvad lapsed saavad 1. septembril 500 krooni.

Vallavanem Rauno Kuus ütles Vooremaale, et lisaks kompenseeritakse Puurmani valla õpilastele pool töövihikute maksumusest ja koolitoit on kõigile tasuta, ka gümnaasiumiklassides õppijatele. Vallasekretär Aive Maueri sõnul on peredel eraldi võimalik taotleda toetusi laste toiduraha maksmiseks ka lasteaias käivatele lastele ja kutseõppeasutuste õpilastele. Seejuures võetakse arvesse pere sissetulek ja vajalik on avaldus. Eraldi taotluste alusel on vallal võimalik toetada ka lastele riiete ja jalanõude ostmist, seda näiteks kooli lõpetamise või kooliaasta alguse puhul, kuni 750 krooni lapse kohta.

?Edukad üliõpilased võivad pärast esimese kursuse lõpetamist kuni 15. oktoobrini toetust taotleda ja igal aastal makstakse välja üks 3000-kroonine ja kaks 1500- kroonist toetust. Eraldi toetus on Puurmani vallas ette nähtud ka lastele prillide ostu kompenseerimiseks ja see on kuni 350 krooni aastas,? rääkis Mauer.

Enamik õpilasi saab tasuta süüa

Põltsamaa linna haridus- ja kultuurinõuniku Merle Meidla sõnul on Põltsamaa linnas kõigile esimesse klassi minejatele ette nähtud 500-kroonine toetus, mida jagatakse avalduste alusel.

Koolilõuna on tasuta 1.-9. klassi õpilastele, kelle toitlustuskulud kaetakse riigieelarvest. Töövihikute raha on Põltsamaa linnas arvestatud õpilase pearaha sisse.

Torma valla haldusterritooriumil asuvate Sadala ja Torma põhikooli õpilaste toitlustamise kulud kaetakse vallavanem Riina Kulli sõnul täies ulatuses. Töövihikute toetus on 300 krooni õppeaastas, kooliminekutoetus esimesse klassi astujatele samuti 300 krooni.

Tabivere vallavalitsus maksab  Tabivere valla elanike registris olevatele ning Tabivere valla koolide esimesse klassi astujatele toetust 500 krooni, töövihikute maksumusest kompenseeritakse 250 krooni. ?Kõik Tabivere valla koolides õppivad põhikooliõpilased saavad tasuta koolilõuna olenemata sellest, kas nad on valla elanike registris. Gümnaasiumiosa õpilastest saavad tasuta koolilõuna valla elanike registris olevad Tabivere Gümnaasiumi õppurid,” ütles vallasekretär Endla Suvi.

Vooremaal ei ole kahjuks andmeid Mustvee linna, Põltsamaa, Kasepää, Pajusi ja Saare valla kohta, kuid tõenäoliselt ei unustata ka neis omavalitsustes koolilapsi ära.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus