Omavalitsused saavad abivajavate eakate abistamiseks riigilt toetust

Sotsiaalkaitseminister saatis 31. juulil kooskõlastamisele määruse, millega eraldatakse omavalitsustele abi- ja toetusvajadusega inimestele eluasemete ehitamiseks 23,4 miljonit eurot.
Eraldatud toetusega saavad kohalikud omavalitsused ehitada ligipääsetavaid ja ökonoomseid hooneid vähese abi- ja toetusvajadusega inimestele, kelle olemasolev eluruum ei vasta nende abivajaduse kriteeriumitele ja mida ei ole otstarbekas ümber ehitada kas siis nende tehnilise seisukorra, asukoha, suuruse tõttu või mõnel muul põhjusel.
Kogukonnapõhine toetatud eluase on kohaliku omavalitsuse omandis olev hoone 1- ja 2-toaliste korteritega, milles on kööginurk, tualettruum ning pesemisruum. Samuti võib hoones olla abiruume (hoiu-, hooldus-, majapidamisruume) ning ruume toetatavate ühistegevuste ja toetavate teenuste pakkumiseks. Hoone ümbrus, arhitektuur ja siseruum peavad vastama säästvale elukeskkonnale, kus on ühendatud kunstilised ning nutikad eri- ja tehnoloogilised lahendused ning arvestatud universaal-disaini põhimõtteid.
2020. aasta andmetel hindas ligi 21% 65-aastastest ja vanematest inimestest, et nende igapäevategevus on terviseprobleemidest tulenevalt suurel määral piiratud. Rahvastiku vananemisega kaasneva kõrvalabi vajaduse ja erivajadusega inimeste arvu kasvu arvesse võttes suureneb tulevikus nõudlus toetavate teenuste ja kvaliteetsete hooldus-
võimaluste tagamise järele.
Meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasabil.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus