Omavalitsused peavad meeles parimaid koolilõpetajaid

Jõgeva Linnavalitsuse haridustöö peaspetsialisti Helle Kajaste sõnul premeerib Jõgeva linn oma elanikeregistris olevaid kuldmedaliga gümnaasiumilõpetajaid 3000 krooniga. Hõbemedaliga lõpetajaid ootab 1500 krooni ja põhikooli kiituskirja omanikud saavad 500 krooni.

Põltsamaa linnas olid haridus- ja kultuurinõuniku Merle Meidla sõnul sel aastal linnapea vastuvõtule kultuurikeskusse kutsutud need õpilased, kes on Põltsamaa linna esindanud riigi tasemel. Näiteks kõnevõistluse ?Kuldsuu 2006? võitja ja Betti Alveri luulekonkursi ?Tähetund? laureaadid, samuti mitmesuguste olümpiaadide võitjaid ja enesestmõistetavalt ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi medaliga lõpetajad ning muusika- ja kunstikooli kiitusega lõpetajad. Kõigile kingiti mälestuseks raamat ja tehtud töö eest tänati ka nende juhendajaid.

?Traditsiooniliselt on Põltsamaa linn kinkinud 9. ja 12. klassi lõpetajatele raamatu, mis julgustaks noori ka edaspidi teadmisi hankima ja haridusteed jätkama,? kinnitas Meidla.

Mustvee linn otsustas tänavu premeerida mõlemat abituuriumiklassi tervikuna.

Põltsamaa vallas saavad 9. klassi lõpetajad fotoalbumid, gümnaasiumi lõpetajad raamatud sarjast ?50 klassikut?. Oivikutele korraldati eraldi vallavanema vastuvõtt, kus jagati tänukirju ja valla logoga meeneid.

Saare Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Janika Altmäe rääkis Vooremaale, et vallavalitsus tunnustab rahalise preemiaga põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetanuid ainult väga hea õppeedukuse puhul.

Samas annab Saare Vallavalitsus välja hariduspreemia Voore Põhikooli 11 õpilasele väga hea õppeedukuse eest. Samuti avaldatakse tunnustust Voore Põhikooli maakondlikel olümpiaadidel edukalt esinenud viiele õpilasele, maakondlikel spordivõistlustel edukalt esinenud 11 õpilasele, Jõgevamaa lauluvõistlusel ?Laulusild 2006? osalenud neljale õpilasele, Jõgevamaa näitemängupidustustel osalenud 12 õpilasele, Riigifestivalil ?Kooliteater-25? tublile esinejale, Miksikese peastarvutamise võistlusel tublilt esinenud 12 õpilasele ja õpilasi juhendanud kaheksale õpetajale.

Tabivere valla abituriendid saavad preemiaraha 500 krooni.

Puurmani vallas on parimatele õppuritele eraldi vastuvõtt, kuid kõiki lõpetajaid premeeritakse samuti vastavalt töö tulemustele. Põhikooli lõpetajad saavad olenevalt hinnetest 500-750 krooni, gümnaasiumi lõpetajad vastavalt 750-1000 krooni. Medaliga lõpetajad saavad Puurmani vallalt 1500 krooni.

Kõik Pala vallas elavad põhikooli ja gümnaasiumi või keskkooli lõpetajad saavad tänavu kohalikult omavalitsuselt 500 krooni preemiaraha. Eraldi peetakse meeles parimaid: parim Anna Haava nimelise Pala Põhikooli lõpetaja saab vallalt 1000 krooni, parim Pala vallas elav gümnaasiumilõpetaja aga 2000 krooni.

Kasepää valla põhikooli lõpetajad saavad vallalt 500 ja gümnaasiumilõpetajad 800 krooni. Palamuse vallas jätkatakse iga-aastast traditsiooni ja kingitakse raamat ja lilled nii Kaarepere Põhikooli kui Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi lõpetajatele. Torma vallas kingitakse põhikooli lõpetajatele raamatud ja eraldi kingitusega peetakse meeles medaliga lõpetajaid.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus