Omavalitsused kaardistavad objektid ajaloolisel maanteel

Via Hanseaticaks kutsutakse Lüübekist Peterburini kulgevat ajaloolist maanteed. Jõgeva maavalitsuse ja omavalitsuste esindajad arutasid üleeile Voorel, kuidas muuta kuulsa maantee lõiku Jõgevamaal atraktiivsemaks. «Lepiti kokku, et omavalitsused püüaksid selles piirkonnas paiknevad turismiobjektid ja arendusalad kaardile kanda. Nii kujuneks terviklik ülevaade vastavate objektide võrgustikust, mis võimaldaks paremini kavandada omavalitsuste koostööd,» lausus Jõgeva maavalitsuse majandusarengu osakonna juhataja Mati Jõgi. Tema sõnul on mitmeid võimalusi ka Via Hanseatica alasel rahvusvahelisel koostööl, mis võimaldaks näiteks edukalt korraldada viidamajandust.

Mõttevahetusel pakuti välja ka ideid Via Hanseatica Jõgevamaa lõigu turistisõbralikumaks muutmiseks. Saare vallavanem Jüri Morozov märkis, et tekkis mõte ehitada Pala ja Kodavere tee ristile turismiinfopunkt koos toitlustusettevõtte ning muude vajalike teenindusasutustega. «Selliste ideede ellurakendamine sõltub suuresti ettevõtete aktiivsusest,» lausus Marozov.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus