Omavalitsused arvudes

Tänase lehe suur lugu on ülevaade maakonna kolme omavalitsuse eelmisest majandusaastast. Mahukas tabelis on võrreldud Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee valda erinevate näitajatega kõrvutades. Alustades maksumaksjate arvust, lõpetades erinevate toetussummadega. Üldpilt on huvitav ja pakub põnevat võrdlust, kuid tuleb nõustuda
Jõgeva vallavanema Taavi Aasa kommentaariga, et olukord on kõigis omavalitsustes suht sarnane. Samamoodi kui Põltsamaa vallavanema Karro Külanurme arvamusega, et kuna nemad suutsid vajalikud ümberkorraldused ja reformid eelnevatel aastatel ära teha, siis see on andnud neile nüüdseks ka suurema võimekuse investeerimiseks. Ja et reformidega kaasnevatest ebamugavustest ei ole pääsu kellelgi.
Või Mustvee vallajuhi Indrek Kullami seisukoht, et kui eelmine aasta oli ellujäämise aasta, siis alanud aasta on neile äraelamise aasta. Kui reformid suudetakse ellu viia, siis ollakse ka järgmisel aastal rivis. Vallajuhid on ühel meelel ja seda kinnitab ka koostatud tabel, et mida enam suudetakse reformidega püsikulud alla viia, seda rohkem jätkub tulevikus võimekust ka investeerimiseks. Sest omavalitsuse tulubaas ei kasva kunagi samas tempos kui püsikulud. Ambitsioonikaid plaane tuleb küll seada, aga alati tasub tõsiselt kaaluda, mida ja kuhu investeerida. Kas selleks kõigeks jaksu on?
Omavalitsuste tabelis toodud arvud ei anna küll sajaprotsendist ülevaadet sellest, kuidas meie valdades elatakse, küll pakub see aga head võrdlusmomenti ja mõttekohti, kuidas on lood Mustvees, Jõgeval või Põltsamaal naabritega võrrelduna.

blog comments powered by Disqus