Omavalitsus peab ettevõtjaid toetama

Majanduslanguse olukorras räägitakse  tihti  avalikust sektorist kui majanduse  külge klammerdunud ”puugist”, mis kasutab ettevõtluses loodud väärtusi enda äraelamiseks. Tegelikkuses on avaliku sektori majandustegevus Eestis ja mujal Euroopas oluliselt kasvanud. 

Suurendamaks kohaliku omavalitsuse võimekust kohaliku elu korraldamisel ja arendamisel, on Saare vald aktiviseerinud oma  majandustegevust ja suurendanud selle tulemit. Selleks on loodud uusi asutusi (sihtasutused ja mittetulundusühendused), mille üheks ülesandeks on inimestele vajalike uute teenuste arendamine ja selle kaudu turutõrgete vähendamine.  Tegeleme selle poolega just seetõttu, et see annab ettevõtjale tuge ning nii kohalikele kui ka väljastpoolt tulnud inimestele nõutud teenuseid,” rääkis Saare vallavanem Jüri Morozov.

Tema sõnul räägitakse meil ettevõtlusest ainult kui tootmisest, unustades ära muu majandustegevuse. Alternatiivid tegutsevad  Saare vallas juba 2003. aastast alates – need on Voore Aktiviseerimiskeskus, sihtasutus Kalevipoja Koda. Saare vald delegeeris osa avalikke teenuseid mittetulundusühingutele (MTÜ), eraldades selleks ka vajalikud vahendid (raha, hooned ja muu vajalik).  Nii saavad MTÜd tegutsemiseks baasraha. Üle on antud ka osa töökohti. Nii kindlustame, et MTÜde tegevus pole  kaootiline ega ühekordne ega sõltu vaid projektirahadest,” selgitas vallavanem.  Igasuguse organisatsiooni, eriti just mittetulundusliku, arenguks on vaja majanduslikku stabiilsust, mis saavutatakse läbi baasfinantseerimise. Samas on need loodud organisatsioonid huvitatud omatulust, mis võimaldab uute teenuste arendamist või olemasolevate parendamist.  

Vallavanema hinnangul on „projektindus” natukene kiiva vajunud. Avaliku sektori projektide elluviimisel on kogu vastutus (ka varaline) pandud projektijuhile kui eraisikule. Pole võimalik, et inimene  juhib oma varaga vastutades projekte. Kodanikuühiskond peab arenema, aga inimene ei saa ilma palgata aastaid tööd teha oma maja panti pannes, et mingit sotsiaalprojekti ellu viia. Sellepärast ongi vaja arendada avaliku sektori majandust, et asjad toimiksid jätkusuutlikult,” lisas Morozov.

Edaspidigi püüab Saare vald parandada osutatavate teenuste kvaliteeti ning arendada välja uusi kohalikele elanikele vajalikke teenuseid. 

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus