Omaalgatuse programmi saab esitada taotlusi

Omaalgatuse programm on paindlik võimalus inimestele üle Eesti algatada tegevust kohaliku kogukonna tugevdamiseks ja elavdamiseks. Koolitused, spordiväljakud, ansamblite varustus, kohalikud ajaloolise väärtusega objektid ? need on vaid mõned näited. Selle programmi olulisim eesmärk on tagada, et head algatused ei jääks võimaluste puudumise tõttu ellu viimata. Niikaua, kui on algatusvõimelisi ja teotahtelisi inimesi, on maal ka elu.

Üle kümne aasta kestnud toetusprogramm on olnud väga populaarne, kuid veelgi aktiivsemat taotlemist võiks oodata linnadest. Alates eelmisest aastast saavad programmist toetust ka linnade projektid, ent selle võimaluse teadvustamine võtab aega.

Toetuse maksimumsumma on kohalikele 25 000 ja maakondliku või laiema ulatusega projektidele 50 000 krooni. Vähemalt 10 protsendi ulatuses peab tegevust rahastama taotleja või kaasfinantseerija. Taotlusi võivad esitada avalikes huvides tegutsevad seltsingud (v.a linnapiirkondades), mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole seotud kohaliku omavalitsuse või riigiga. Eelmisel aastal sai toetust 1168 projekti kogusummas 20,8 miljonit krooni.

Programmi kohta saab lisainfot EASi veebilehelt www.eas.ee ning seda jagavad ka maavalitsused, maakondlikud arenduskeskused ja külaliikumise koordinaatorid (www.kodukant.ee).

Kaja Kaur,
EASi omaalgatuse programmi koordinaator

blog comments powered by Disqus