Oma laste tuleviku tarbeks kogub sääste 64 protsenti lapsevanematest

Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse värske uuringu andmeil kogub ligi kaks kolmandikku lapsevanematest raha oma laste tuleviku kindlustamiseks. Kõige olulisemaks peetakse raha kogumist õppimisega seotud kulude katmiseks.


 Oma laste tuleviku tarbeks paneb raha kõrvale 64 protsenti lapsevanematest, vaid kaks protsenti uuringus osalejatest ei pea seda oluliseks. Suurim osa laste tarbeks kogujatest on vanuses 35-49 eluaastat (69 protsenti vastanutest), kes elavad peamiselt Tallinnas ning Põhja- ja Lääne-Eestis. Kui Eesti erinevates piirkondades on raha koguvate lapsevanemate hulk ülekaalus, siis Virumaal on vastupidi – neid, kes laste tuleviku nimel ei säästa, on 56 protsenti.
Laste tuleviku jaoks raha kogumine on eelkõige seotud perekonna üldise finantsolukorraga. Olulist rolli mängib vanemate amet ja sissetulek – mida suurem see on, seda suuremad on võimalused raha kõrvalepanekuks. Lastele kogumise peamise põhjusena tuuakse välja hariduse omandamisega seotud kulude katmist. Kui 65 protsenti vastajatest kogub selleks, et laps saaks omandada hariduse Eestis, siis 49 protsenti peab oluliseks koguda raha lapse välismaale õppima saatmiseks.
Haridus andmist kogumise eesmärgina nimetasid rohkem linnades elavad lapsevanemad, kõrgema haridustaseme ja sissetulekuga juhid või tippspetsialistid. Vanemad peavad ka oluliseks toetada oma laste iseseisva elu alustamist, mille tarbeks kogub 38 protsenti vastanutest ja lapse esimese oma kodu soetamist (18 protsenti vastanutest). Lapsevanemad soovivad oma lapsi kindlustada ka selle vastu, kui nende endiga peaks midagi juhtuma. Selleks paneb raha kõrvale 37 protsenti lapsevanematest.
Kuigi viimastel aastatel on Eestis säästjate arv kasvanud, on endiselt murekohaks, et paljudel peredel puudub säästupuhver või see on väga õhuke. Samuti on rahaasjade planeerimises peamiseks trendiks palgapäevast palgapäevani arveldamine ning pikemaid finantsplaane sageli ei tehta. Selles valguses on rõõmustav, et üle poole lapsevanematest siiski kogub regulaarselt oma laste tuleviku tarbeks.
Küsitluse viis ajavahemikul 12.-19. mai 2015 Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel läbi TNS Emor.
LEE MARIPUU, Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus

blog comments powered by Disqus