Olümpiaadivõitjaid lisakoormus ei hirmuta

Neljapäeval premeeriti Jõgeva kultuurikeskuses olümpiaaditulemustega esikolmikusse jõudnud maakonna koolide õpilasi, kes olid lõppeval õppeaastal nõus oma niigi tihedast tegevusgraafikust kulutama aega aineolümpiaadideks  valmistumisele.  

 

Paljud õpetajad ütlevad, et tublide õppurite olümpiaadiks ette valmistamine on vahel isegi koormavam kui laiskade järele aitamine. Ja et mõned õpilased on tunnistanud, et olümpiaadideks valmistumine röövib nende niigi nappi vaba aega.

Siiski ei tee õpetajad ega õpilased sellest üldjuhul numbrit. Vajalik materjal töötatakse läbi ning piisava ettevalmistuse ja ka hea õnne korral saavutatakse  aineolümpiaadidel kõrgeid kohti. Tublisid õppureid peavad õppeaasta lõpus  meeles ka maavalitsus ja omavalitsusliit.

Õpetajatel on hea meel, et õpilased võtavad vaevaks ka kooliväliselt aine kallal töötada ning olümpiaadidest osa võtta. Tublisid lapsi on piisavalt, seega ei ole õpetajatel tarvidust neid sundkorras olümpiaadidele saata. Jõgeva ühisgümnaasiumi geograafiaõpetaja Koidu Lääne sõnul on ta üldjuhul ise taibukamatele olümpiaadidel osalemiseks ettepaneku teinud, kuid on ka neid, kes selleks ise soovi avaldavad ning valmistumiseks õpetajalt abi paluvad.

Jõgeva gümnaasiumi seitsmenda klassi tüdruk Anita Maasalu päris täpselt ei mäletagi, mitmel olümpiaadil ta lõppeval õppeaastal osales, kõrged kohad saavutas ta aga viiel. Anita võttis tänavu osa ka Eestis korraldatud rahvusvahelisest muusikaolümpiaadist, kus ta pälvis hõbediplomi ning rahvusvahelises arvestuses ka viienda koha.

Tüdruk ise jäi oma saavutustest rääkides tagasihoidlikuks.  Ta rääkis, et kõige mahukam oli tema jaoks sel aastal muusikaolümpiaad, mis kestis lausa kolm päeva ning kus muu hulgas tuli ka laulda ja esitada omaloomingut. Anita mängis klarnetit, mida ta kuus aastat muusikakoolis õppinud on.

Tüdruk tunnistas, et õpetajad arvestavad tema olümpiaadidel osalemisega igal aastal, kuid kinnitas, et läheb ainetundmise võistlustele meeleldi.

Kuigi olümpiaadide kõrged kohad näitavad kahtlemata seda, et Anita on tark tüdruk, tunnistas ta, et peab koolitundideks õppima nagu kõik teisedki. Anita väitel ei ole tal lemmiktundi, kuid ükski õppeaine pole ka vastumeelne ega ülemäära raske. Küsimusele, kas ta peab ka pingutama, et näiteks kontrolltööks kõik selgeks õppida, vastas Anita Maasalu: “Noh, natuke ikka peab.” 

Edukamad 2011./2012. õppeaastal olümpiaadidel osalenud Jõgevamaa kooliõpilased

Pala kool

Birgit Kuslap                  matemaatika I koht

Lustivere põhikool

Romet Martjan               matemaatika I koht                   

Voore põhikool

Kaimar Kalm                 matemaatika I-II koht                 

Torma põhikool

Hedi-Lis Põllu                 inglise keel I koht                      

Hanna Mägi                   inglise keel I koht                      

Maris Meeru                  inimeseõpetus I-II koht   

Margit Raud                   ajalugu I koht                            

Anni Aru                        inimeseõpetus I koht                 

Maria-Alvine Kruus         inimeseõpetus I koht     

Andri Väits                    geograafia I koht                       

Mustvee gümnaasium

Joosep Postov               matemaatika I-II koht                 

Mustvee vene gümnaasium

Darja Petuhova              matemaatika I koht                   

                                    keemia I koht                            

Uljana Baburina             eesti keel võõrkeelena,

kutsutud lõppvooru         

Palamuse gümnaasium

Matio Ansip                   füüsika I koht                            

                                    keemia I koht

                                    inglise keel I koht

Merit Eller                     inglise keel I koht          

Liina Seppa                   emakeel I koht              

                                    ajalugu I koht

Ingel Liis Hedgren Haljas bioloogia I koht             

Kadi Laas                      bioloogia I koht             

Martin Liivak                  bioloogia I koht             

Silver Kaasik                 keemia I koht                            

Diana Reinsalu              vene keel I koht             

Põltsamaa ühisgümnaasium

Martti Orr                      geograafia I koht                       

                                    Ajalugu I-II koht             

Mari-Liis Kirsimägi         bioloogia I koht             

Siimon Härm                 füüsika I koht                                                                

Liisi Jürjens                   emakeel I koht              

Johanna Meier               emakeel I koht              

Markus Orav                  matemaatika I koht                   

Keilin Turjakas               matemaatika I koht                                           

Martin Joonas Pariis       matemaatika I koht                    </span>

Kevin Alp                       matemaatika I koht       

Kersti Allik                    muusikaõpetus I koht                                    

Jõgeva ühisgümnaasium

Triinu Hordo                   füüsika I koht                            

                                    Emakeel I koht

                                    Keemia I koht                       

Mirjam Võsaste             bioloogia I koht             

                                    Geograafia I koht

Kerlyn Roosipõld            bioloogia I koht             

Aana-Liisa Kaste           bioloogia II koht,

                                    kutsutud lõppvooru                    

Marleen Varblas             füüsika I koht                            

Karl Metsand                 inglise keel I koht

Tõnu Nõgesmaa             ajalugu I koht

Elina Sumin                   majandus I koht

Robin Kool                    inimeseõpetus I koht

Priit Pärn                       inimeseõpetus I koht

Triin Valdmaa                geograafia I koht

Indrek Tõkke                  geograafia I koht

Jõgeva gümnaasium

Sandra Võsaste             emakeel I koht

                                    vene keel I koht

                                    inimeseõpetus I-II koht

Anna-Maria Vahur          inimeseõpetus I-II koht

Krista Kupits                 bioloogia I koht

Indrek Pärn                    füüsika I koht

Laura Ernits                   emakeel II koht,

                                    kutsutud lõppvooru

Jaana Kaarend               emakeel I koht

Anna Katt                      emakeele uurimistöö,

                                    kutsutud lõppvooru

Aureelia Mitt                  inglise keel I koht

Viivika Laredei                inglise keel I koht                                   

Sander Õunapuu            ajalugu I koht

Aapo Rehi                     ajalugu I koht

Tõnis Vaht                     ajalugu I-II koht

Sten Sootla                   matemaatika I koht

Kaspar Trankmann         keemia I koht

Diana Talpsepp              vene keel I koht

Merilin Vipper                 vene keel I koht

Birgit Lill                        õpioskused I koht

Emily Selgis                  õpioskused I koht

Ingrem Laanepere          õpioskused I koht

Berthold Perm               õpioskused I koht

Anita Maasalu               ajalugu I koht

                                    muusikaõpetus I koht,

                                    kulddiplom vabariigis III koha eest,

hõbediplom rahvusvahelisel

võistlusel V koha eest

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus