Olümpiaadidel osales edukaimalt Jaanika Kronberg

Keemias oli neiu kutsutud osalema ka vabariiklikku vooru, kus ta saavutas 18. koha. Varasematel aastatel on ta jõudnud olümpiaadide lõppvoorudesse ka bioloogias, matemaatikas ja ajaloos.  Jaanika Kronbergi lemmikaine on bioloogia, mida ta kavatseb ka edasi õppima minna.

Täppisteaduste kool alati abiks

“Palju aitab olümpiaadidel osalemisele kaasa Täppisteaduste koolis õppimine. Vahetult enne olümpiaade vaatan ma läbi mitmed soovituslikud materjalid,” rääkis Jaanika. Abi on ka raamatutest ja õpetajast, samuti varasematest olümpiaadikogemustest. “Olümpiaadidel käimine aitab põhjalikumalt ainesse süüvida, annab enesekindlust ning võimaluse ennast teistega võrrelda,” ütles Jaanika.

“Keemiaolümpiaadil osalesin ma esmakordselt 10. klassis,” sõnas neiu.

Maavanema vastuvõtule on Jaanikat kutsutud alates 8. klassist. “Tänavune vastuvõtt võib olla päris huvitav, sest on uus maavanem,” ütles Jaanika.

Olümpiaad kinnistab teadmisi

Jaanika koolivend Erik Kesa võitis kolm olümpiaadi ning oli kutsutud matemaatikas ka üleriigilisele teadmisteproovile, kus ta laeks jäi 12. koht.

Jõgeva Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Kairi Tross osales eesti keele olümpiaadil. “Mulle meeldib kirjandus ja tahtsin kirjanikest rohkem teada. Oma uurimustöö kirjutasin Viivi Luigest ja Mats Traadist,” rääkis tüdruk. Eesmärki just olümpiaadil osaleda Kairil ei olnud. Koolis kirjutati eesti keele alane uurimustöö, mis saadeti ühtlasi ka olümpiaadile. Kairi pääses oma tööga vabariiklikku vooru, mille tulemusega ta aga rahul ei ole. Jõgeva maavalitsuse humanitaarainete spetsialisti Reet Järve sõnul aitavad olümpiaadid ja õpilasvõistlused välja selgitada andekaid, aga ka mõne konkreetse valdkonna vastu tõsisemat huvi tundvaid õpilasi. Sellistest teadmisteproovidest osavõtt peab olema vabatahtlik.

“Võimekas ja andekas õpilane saab olümpiaadideks valmistudes oma eelnevaid teadmisi kinnistada, uusi omandada. Olümpiaadideks valmistumine ja nendest osavõtt annab iseseisva töötamise, uurimistööde koostamise, oma mõtete ja seisukohtade avaldamise ja põhjendamise oskuse, esinemisjulguse. Tulemused annavad nii õpetajale-juhendajale kui ka õpilasele võimaluse tagasisideks, teiste saavutustega võrdlemiseks, uute sihtide kavandamiseks, motivatsiooni osalemiseks edaspidi,” sõnas Järve.

Olümpiaadidel osalemiseks peab õpilasel olema hea ettevalmistus ning kindel tahe aines läbi lüüa. Aastaid on oma õpilastele näpunäiteid ja õpetusi jaganud Palamuse Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Enn Paas, kelle juhendatavad pea igal aastal on osalenud üle-eestilistel olümpiaadidel. Tänavu käisid seal Raido Etti, Varmo Ernits ja Alo Peets.

“Õpilast olümpiaadile saates tuleb õpetajal teha poole rohkem tööd. Me õpime ju tavakoolis, kus on tunniplaanis kaks füüsika tundi nädalas, aga olümpiaad on suunatud süvaõppega koolide õpilastele, kellel on nädalas viis kuni kuus füüsika tundi,” rääkis õpetaja Paas. Olümpiaadile ta kedagi sunduslikult ei saada. “Õpilased tulevad ise minu juurde ja avaldavad selleks soovi. Vahel ma ka soovitan mõnel osaleda,” rääkis õpetaja.

Jõgevamaa parimatest kutsuti kakskümmend kuus noort lõppvoorudesse. Ühtekokku osales olümpiaadidel tänavu üle kolmesaja kooliõpilase.

Jõgevamaal toimus tänavu olümpiaad 11 aines. Sellel aastal ei korraldatud ajaloo ja muusikaõpetuse olümpiaadi. Need toimuvad iga kahe aasta järel. Osavõturohkeim aine oli tänavu matemaatika, millel osales 121 õpilast. Väikseima osalejate arvuga on võõrkeelte olümpiaadid ? eesti keel teise keelena, inglise ja saksa keel, millel osales üks kuni kaks õppurit. Tänavu osales olümpiaadidel ligi nelisada õpilast, mida on vähem kui mullu. Kõige rohkem võite noppisid Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased.

Täna on maakonna olümpiaadide võitjad, nende juhendajad ning üle-eestilistel olümpiaadidel osalenud kutsutud maavanem Aivar Koka vastuvõtule, mis toimub Kuremaal.

BIRGIT KASTEPÕLDMAAKONNAS ONSAAVUTANUD ENIM ESIKOLMIKU KOHTI :

Jaanika Kronberg Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 12. Klass ? I koht matemaatikas, bioloogias, keemias; II koht füüsikas
Erik Kesa Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 9. klass ? I koht matemaatikas, keemias, füüsikas
Ilona Jäger Jõgeva Gümnaasiumi 11. klass ? I koht matemaatikas, bioloogias
Alo Peets Jõgeva Gümnaasiumi 12. klass ? I koht füüsikas, II koht keemias, matemaatikas
Sandra Maasalu Jõgeva Gümnaasiumi 11. klass ? III koht matemaatikas, keemias, bioloogias
Varmo Ernits Jõgeva Gümnaasiumi 10. klass ? I koht füüsikas, III koht keemias, matemaatikas
Anna Kurdajeva Mustvee Vene Gümnaasiumi 11. klass ? I koht keemias,  III füüsikas
Kerstin Mägi Jõgeva Ühisgümnaasiumi 12. klass ? II koht bioloogias, III koht füüsikas
Tanel Orumaa Saduküla Põhikooli 8. klass ? I-II koht geograafias, II koht keemias
Margus Norm Jõgeva Ühisgümnaasiumi 10. klass ? I koht keemias, III koht füüsikas
Taavi Emajõe Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 8. klass ? I koht matemaatikas, füüsikas
Joonas Paas 8. Klass Jõgeva Gümnaasium II koht eesti keeles, III koht bioloogias
Uhur Visk Jõgeva Ühisgümnaasiumi 9. klass ? II koht keemias, füüsikas
Risto Võsaste Jõgeva Ühisgümnaasiumi 7. klass ? I koht bioloogias, geograafias
Kertu Nool Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 8. klass ? II koht matemaatikas, füüsikas
Priit Lille 8. klass Laiuse Põhikool II – III koht matemaatikas, II koht tööõpetuses

Vabariiklikus voorus osalenud

MATEMAATIKA
Erik Kesa    I  9  Edda Kiis Põltsamaa ÜG   12. k (30)

KEEMIA
Jaanika Kronberg  I  12   Tiina Tõnnson   Põltsamaa ÜG            18. k (26)

FÜÜSIKA
Varmo Ernits I      10     Vello Mägi      Jõgeva G   13. k (25)
Raido Etti  I   11   Enn Paas OLPG  30. k (32)
Alo Peets  I  12   Vello Mägi   Jõgeva G   26. k (36)

SAKSA KEEL
Kristjan Vahtla  I-II  11   Urve Sakarias   Jõgeva ÜG 15 k (20)

INGLISE KEEL             
Kätlin Rimmeld   I    12   Signe Sarap  Põltsamaa ÜG   12 k (19)

EESTI KEEL 2. keelena
Anna Bõstrova    I    11    Marianne Tarelkina     Mustvee VG   14-15k(23)

BIOLOOGIA
Ilona Jäger  I  11    Marika Liiv    Jõgeva G     16 k (18)

GEOGRAAFIA
Olavi Reinsalu   I-II  8       Ilme Paabo     OLPG     9 k (19)
Tanel Orusalu   I-II   8   Tiina Kokk  Saduküla PK  18 k (19)
Holar Sepp  I 10    Helve Orusalu  Jõgeva G     22 k (35)
Jens Raevald   II  11   Helve Orusalu   Jõgeva G 14 k (35)

VENE KEEL
Kristel Lange  I-II   Galina Jakovleva  OLPG  7 k (24)

MAJANDUS
Heleli Saulep-Signe Oru   I   10   Jüri Toit  Jõgeva ÜG  19 k (20

TÖÖÕPETUS
Leho Laasner              I            9            Uno Haus     Laiuse PK      5k (20)
Kristi Pedanik            I            8            Eve Oro    Põltsamaa ÜG   5 k (20)

EESTI KEEL
Teele Kaugesalu     I            7            Eha Aab    Puurmani KK  15 k (23)
Joonas Paas    II         8    Lianne Saage-Vahur   Jõgeva G   11 k (23)
Siim Maripuu            I            9   Anneli Jäme    Jõgeva G   10 k (24)
Krista Kõrgessaar   II    9     Sirje Ääremaa   Põltsamaa ÜG   20 k (24)
Leevi Krumm    III     10    Sirje Ääremaa    Põltsamaa ÜG   12 k (24)
Kristiina Pikkmaa     IV-V     10      Sirje Ääremaa     Põltsamaa ÜG  14 k (24)  Tiina Suvi   IV-V 10     Helbe Pung   Põltsamaa ÜG     21 k (24)
Kairi Tross     I     11    Helge Maripuu   Jõgeva ÜG     22 k (24)

Maakonna paremad

MATEMAATIKA

Marti Lillemägi      I            5            Merge Palmiste       Jõgeva G
Karl Metsand          II            5           Urve Olesk                Jõgeva ÜG      
Martin Liivak          III            5            Kadri Lille                  OLPG              
Mart Reim              I            6            Astra Pern                 Jõgeva G         
Kaidi Jõgi                II            6            Astra Pern                 Jõgeva G          Ragnar Kriiska       III            6            Mare Joost                Jõgeva ÜG       Sandra Lääne      I-II            7        Maret Õunapuu    Vaimastvere PK           Eline Selgis           I-II            7            Astra Pern                 Jõgeva G         
Kati Kuld               III            7            Eve Roos                 Jõgeva ÜG      
Taavi Emajõe     I            8            Ene Kase                Põltsamaa ÜG          
Kertu Nool         II-III            8            Ene Kase                 Põltsamaa ÜG    Priit Lille            II-III            8            Eevi Perk                 Laiuse PK       
Erik Kesa            I            9            Edda Kiis            Põltsamaa ÜG        
Tiia Tänav             II            9            Riina Valdmets            Põltsamaa ÜG  
Merli Kirsimäe            III            9            Eerika Uuland              Jõgeva G          Madis Koll         I            10            Maia Tõnsu               Põltsamaa ÜG          
Varmo Ernits   II-III            10            Vivian Paaksi              Jõgeva G 
Zoja Koromnova   II-III    10            Raissa Kostina             Mustvee VG 
Ilona Jäger                  I            11            Eerika Uuland Jõgeva G  
Kadri Lõhmus   II            11    Eerika Uuland     Jõgeva G         
Sandra Maasalu            III            11            Eerika Uuland     Jõgeva G      
Jaanika Kronberg       I     12    Ene Kase, Hannes Jukk    Põltsamaa ÜG
Alo Peets                      II            12            Vivian Paaksi              Jõgeva G
Andres Tamm                III            12            Vivian Paaksi              Jõgeva G

KEEMIA                       
Veronika Hantson            I            8            Helgi Vaga                Pala PK
Tanel Orumaa                II            8            Tiina Kokk                 Saduküla PK
Mattias Viljamaa            III            8            Reet Kunnus             OLPG
Erik Kesa                     I            9            Tiina Tõnnson            Põltsamaa ÜG
Uhur Visk                      II            9            Monika Laisaar  Jõgeva ÜG
Siim Sirotin                   III            9            Monika Laisaar  Jõgeva ÜG
Margus Norm            I            10            Neeme Katt                  Jõgeva ÜG
Helena Laumets            II            10            Merike Teppan  OLPG
Varmo Ernits                 III            10            Ulvi Tiisler                Jõgeva G
Anna Kurdajeva            I            11            Nadezda Sergejeva             Mustvee VG
Aivi Eller                        II            11            Merike Teppan  OLPG
Sandra Maasalu            III            11            Ulvi Tiisler                Jõgeva G
Jaanika Kronberg            I            12            Tiina Tõnnson   Põltsamaa ÜGAlo Peets                      II            12            Ulvi Tiisler                Jõgeva G

FÜÜSIKA
Taavi Emajõe              I            8            Andres Jürgenson     Põltsamaa ÜG
Kertu Nool                     II            8            Andres Jürgenson  Põltsamaa ÜG
Martin Raju                    III            8            Endla Sepp                 Maarja PK
Erik Kesa                     I            9            Arvo Kase                Põltsamaa ÜG
Uhur Visk                      II            9            Heli Toit                        Jõgeva ÜG
Siim Maripuu                 III            9            Vello Mägi                 Jõgeva G
Varmo Ernits                I            10            Vello Mägi                Jõgeva G
Zoja Koromnova            II            10            Sergei Pavlov               Mustvee VGMargus Norm                 III            10            Heli Toit       Jõgeva ÜG
Raido Etti                     I            11            Enn Paas                OLPG  
Urmas Puusepp            II            11            Enn Paas                 OLPG
Anna Kurdajeva            III            11            Sergei Pavlov    Mustvee VG
Alo Peets                     I            12            Vello Mägi                Jõgeva G     
Jaanika Kronberg            II            12            Arvo Kase   Põltsamaa ÜG
Kerstin Mägi                  III            12            Heli Toit     Jõgeva ÜG      

SAKSA KEEL               
Heike Laagus               I-II            11            Katrin Juht                 OLPG
Kristjan Vahtla            I-II            11            Urve Sakarias            Jõgeva ÜG 

INGLISE KEEL             
Kätlin Rimmeld            I            12            Signe Sarap               Põltsamaa ÜG

EESTI KEEL 2. keelena
Anna Bõstrova            I            11            Marianne Tarelkina       Mustvee VG 

BIOLOOGIA
Allar Soo                     I            6            Lilio Võsu                Puurmani KK 
Geijo Tõnissoo            II            6            Pille Martsik             Põltsamaa ÜG
Maria Motornaja            III            6    Valentina Zukovskaja   Mustvee VG
Risto Võsaste               I            7            Silja Võsaste               Jõgeva ÜG
Kerli Kivi                        II            7            Eha Nõmm               Mustvee G
Kerttu Sobak                 III            7            Silja Võsaste          Jõgeva ÜG
Elerin Keerus               I            8            Aire Narits               Põltsamaa ÜG
Kaido Jõgi                     II            8            Marika Liiv                    Jõgeva G
Joonas Paas                 III            8            Marika Liiv                    Jõgeva G
Mats-Joonas Kulla    I            9            Reelika Rohtla            Puurmani KK
Jaana Nahk                   II            9            Mare Nooremäe            Sadala PK
Silver Piir                       III            9            Silja Võsaste      Jõgeva ÜG
Liisi Küüts                    I            10            Marika Liiv                  Jõgeva G
Ilona Jäger                  I            11            Marika Liiv                  Jõgeva G 
Tarvo Vilms                   II            11            Aire Narits                Põltsamaa ÜG
Sandra Maasalu            III            11            Marika Liiv                    Jõgeva G
Jaanika Kronberg            I            12            Aire Narits       Põltsamaa ÜG
Kerstin Mägi                  II            12            Silja Võsaste   Jõgeva ÜG
Liis Talpas                     III            12            Reelika Rohtla     Puurmani KK

GEOGRAAFIA
Risto Võsaste               I            7            Maire Tuimets            Jõgeva ÜG
Eva Orupõld                   II            7            Helve Orusalu             Jõgeva G
Mari-Ann Kalavus III            7            Aili Tähepõld                       Torma PK
Olavi Reinsalu            I-II            8            Ilme Paabo              OLPG 
Tanel Orusalu            I-II            8            Tiina Kokk                Saduküla PK 
Liis Kolberg                   III            8            Ilme Paabo               OLPG
Ago Niglas                   I            9            Tiina Kokk                Saduküla PK   
Liisa Leppik                   II            9            Ilme Paabo               OLPG
Krista Kivi                      III            9            Tiina Kokk                 Saduküla PK
Holar Sepp                  I            10            Helve Orusalu            Jõgeva G  
Jens Raevald                 II            11            Helve Orusalu             Jõgeva G  
Kadri Moor                    II            11            Helve Orusalu             Jõgeva G

VENE KEEL
Monika Kütt                 I-II                    Anne Johanson            Põltsamaa ÜG
Kristel Lange               I-II                    Galina Jakovleva            OLPG      
Signe Oru                      III                      Ljuda Vahtla               Jõgeva ÜG

MAJANDUS
Heleli Saulep-Signe Oru            I            10            Jüri Toit      Jõgeva ÜG    
Kaubi Koch-Mattias Pilv            II            10            Jüri Toit    Jõgeva ÜG      
Helena Sild-Madli Raidvere            III            10  Jüri Toit            Jõgeva ÜG

TÖÖÕPETUS
Töö- ja tehnoloogiaõpetus
Leho Laasner              I            9            Uno Haus                Laiuse PK   
Priit Lille                        II            8            Uno Haus                 Laiuse PK
Raiko Kaasik                 III            9            Urmas Kuusik      Põltsamaa ÜG
Käsitöö ja kodundus
Kristi Pedanik            I            8            Eve Oro                  Põltsamaa
Tiina Suvi                      II            9            Eve Oro             Põltsamaa ÜG
Kaitlyn Merila                III            8            Eha Kuuskmäe            OLPG

EESTI KEEL     
Teele Kaugesalu            I            7            Eha Aab                  Puurmani KK  Joonas Paas                 II            8            Lianne Saage-Vahur       Jõgeva G 
Maali-Liina Kulla            III            7            Eha Aab                  Puurmani KK   
Siim Maripuu            I            9            Anneli Jäme               Jõgeva G     
Krista Kõrgessaar            II            9     Sirje Ääremaa          Põltsamaa ÜG
Leevi Krumm                 III            10            Sirje Ääremaa   Põltsamaa ÜG 
Kristiina Pikkmaa            IV-V            10    Sirje Ääremaa         Põltsamaa ÜG  
Tiina Suvi                      IV-V            10   Helbe Pung   Põltsamaa ÜG  
Kairi Tross                   I            11            Helge Maripuu  Jõgeva ÜG  
Elari Roop                     II            11            Helge Maripuu Jõgeva ÜG      
Gerli Lokk                     III            11            Anneli Jäme    Jõgeva G  

blog comments powered by Disqus