Olulisemad muutused reedel kehtima hakanud liiklusseaduses

Maanteeametist saadetud info põhjal koostas

Muutused jalakäijale 

1. Helkur

Halva nähtavuse korral või pimeda ajal liigeldes peab jalakäija kandma nõuetele vastavat helkurit või kasutama valgusallikat ka asulas. 

2. Ülekäigukoht

Liiklusseadusse uue mõistena toodud ülekäigukohal sõiduteed ületades ei ole jalakäijal

sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalakäija ületab ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. Ülekäigukoht on sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks jalakäijale ette nähtud, arusaadavalt rajatud ja asjakohaselt tähistatud teeosa. 

3. Sõidutee ületamine

Rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid vahendeid kasutav jalakäija peab sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega. 

4. Liikumine koos jalgrattaga, mopeedi või mootorrattaga

Jalgratast, tasakaaluliikurit, pisimopeedi, mopeedi või mootorratast käekõrval lükkav jalakäija peab liikuma sõidutee pärisuuna ääre lähedal, võimaluse korral väljaspool sõiduteed. 

Seadusemuudatused autojuhile 

1. Mobiiltelefoniga rääkimine

Juhil on keelatud sõiduki liikumise ajal kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita.  

2. Kohustuslik ohutusvest

B-, C-, D- ja T-kategooria mootorsõiduki juht peab halva nähtavuse korral ja pimeda ajal asulavälisel teel hädapeatamise korral autost või traktorist sõiduteele väljudes  ja sõiduteel viibides kandma ohutusvesti. 

3. Tulede kasutamine

3.1 Asulavälisel teel tuleb halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata teel peatatud või pargitud mootorsõidukil ja selle haagisel lisaks ääre- ja numbrituledele kasutada ka ohutulesid.

3.2 Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata asulavälisel teel peatatud või pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled.

3.3 Asulateel pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled. Asulatee vasakul teepoolel peatatud sõidukil ei tohi põleda ka lähituled. 

4. Möödasõit

Möödasõit on ühest või mitmest sõitvast sõidukist ettejõudmine oma sõidurajalt välja sõites, seega on möödasõit manööver, mis võib toimuda ka pärisuunavööndist väljumata. 

5. Joobes juhtimine

Alkoholi, narkootiliste ja muude psühhotroopsete ainete mõju all on sõiduki juhtimine nüüdsest keelatud lisaks teedele ka mujal.  

6. Lapse transportimine autos

6.1 Ühegi auto esiistmel ei tohi last sõidutada süles hoides. Last ei tohi süles hoida ka sõiduauto tagaistmel. Muu auto (välja arvatud sõiduauto) tagaistmel tohib täiskasvanud sõitjal süles olla üks alla 12-aastane laps tingimusel, et last süles hoidev sõitja on turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud ja kõik autos olevad istekohad on hõivatud. Erandina tohib bussi ja trolli istmel, välja arvatud selle esiistmel, täiskasvanud sõitjal süles olla üks alla seitsmeaastane laps.

6.2 Takso tagaistmel  sõites ei ole alla kolmeaastase lapse sõidutamisel lapsel turvavarustuse kasutamine kohustuslik. Alla kolmeaastast last tohib takso tagaistmel sõidutada täiskasvanud sõitja süles tingimusel, et last süles hoidev sõitja on turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud ja tema süles on ainult üks laps.

7. Turvavöö kinnitamise kord

Turvavöö kinnitamise kohustus laieneb ka taksojuhile ning taksos tagaistmel sõitvatele reisijatele ning ka õppesõidu õpetajale. 

Muutused jalgratturile, pisimopeedi ja tasakaaluliikuri(segway) juhile 

1. Kiivri kandmise kord

Alla 16-aastased lapsed peavad teel jalgrattaga ja pisimopeediga sõites kandma korralikult rihmadega kinnitatud jalgratturikiivrit. Kiivrit peab kandma nii juht kui kaasasõitja. 

2. Sõidutee ületamine

Ülekäigurajal ja ülekäigukohal võib sõidutee ületada jalgrattaga sõites, kuid reguleerimata ülekäigurajal (ja ülekäigukohal) sõites teed ületaval jalgratturil ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalgrattur ületab ülekäigurajal või ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. 

3. Jalgrattateel liiklemine

Jalgrattaga ja pisimopeediga neile liiklemiseks ette nähtud teel sõites peavad nende sõidukite juhid andma teed trammi- või bussipeatuses ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale. 

4. Tulede kasutamise kord

Jalgrattal ja pisimopeedil peab pimeda ajal või halva nähtavuse korral sõites põlema ees valge ja taga punane tuli. Varem oli lubatud  kasutada punase tule asemel punast helkurit. 

5. Möödasõit

Jalgratturid ja pisimopeedi juhid võivad mööduda seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist paremalt, kui selleks on piisavalt ruumi ja selle sõiduki juht ei ole andnud märku parempöördeks. 

6. Lubatud kiirused ja vanusepiirang

6.1 Pisimopeedi juht ei tohi sõita kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis ning tasakaaluliikuri juht kiiremini kui 20 kilomeetrit tunnis.

6.2 Pisimopeedi võib juhtida vähemalt 14-aastane isik. 14- ja 15-aastasel pisimopeedijuhil peab olema kaasas jalgratturi juhiluba. 

Muutused mopeedijuhile 

1. Määratlus

Uue liiklusseaduse kohaselt on mopeed mootorsõiduk. Mopeed peab olema kehtestatud korras registreeritud ning sellel peavad olema riiklikud registreerimismärgid.

Samuti peab mopeed vastama kehtestatud tehnonõuetele.  

2. Juhtimisõigus

Mopeedijuhid peavad olema läbinud mootorsõidukijuhi koolitaja poolt läbi viidud vastava õppekava kohase liiklusohutusalase koolituse (koolitus autokoolis) ning liikluses osalemiseks peab neil olema mopeedi või muu kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust tõendav juhiluba.

AM-kategooria mootorsõiduki (mopeed) juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini. Mopeedi ja mopeediga võrdsustatud sõiduki juhtimiseks ei nõuta juhiluba isikult, kelle alaline elukoht ei ole Eestis.

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus