Oluline ka koostöö vallaga

Linnavolikogu liige Mihkel Kübar märkis, et linnal tuleb teha koostööd Jõgeva vallaga. “Kui Jõgeva linna tuleb uus ja kaasaegne õpikeskkond, võib see teha vallale karuteene,” lisas ta.

Veel rõhutas Mihkel Kübar, et  juba praegu tuleb panna pead tööle, selgitamaks välja, mida hakata peale teise hoonega. “Tuleb pidada silmas, et see võib olla see periood, kus meil on Eestis veel võimalik kasutada Euroopa vahendeid, järgmisel perioodil neid võib-olla ei tule üldse või tuleb tunduvalt tagasihoidlikumalt.”

Kübar tänas linnavalitsust, et selline küsimus on volikokku toodud. “Meil on seda hea arutada ja otsustada. Loodan, et ka tulevikus teiste oluliste küsimuste juures antakse volikogule selline suur roll. Kuna praktilist vahet kummagi hoone renoveerimises ei ole, siis ei ole ka halba või head otsust. Aga et see otsus ei jääks vaid üheks otsuseks.”

Linnavolikogu liige Jüri Toit lisas tõsiasja, et olemas ei ole enam Jõgeva gümnaasiumi ega Jõgeva ühisgümnaasiumi. “Meil on alates 1. septembrist täiesti uus Jõgeva põhikool, kus õpivad meie lapsed ja lapselapsed. Miks peaksid need lapsed õppima kuskil kitsastes, umbsetes ja raskesti ligipääsetavates ruumides?”

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus