Oluline ja vajalik

Lühend PPP on tuletatud inglisekeelsetest sõnadest “private”, “public” ja “partnership” ehk eesti keeles era- ja avaliku sektori ühine ettevõtmine. Saare vallas Kääpal valmis saanud lasteaiarühm on heaks näiteks, kuidas kogukonnale olulisi asju saab ajada.

Lasteaiarühm otsustati rajada Saare vallavalitsusehoone vastastiiba, mis on pikki aastaid tühjalt ja kasutuna seisnud. Hoone renoveerimiseks kulus 6,1 miljonit krooni, millest 3,2 miljonit taotleti KOIT kavast ning 2,9 miljonit tuli Saare valla eelarvest. Lasteaia sisustuse muretses ehitusfirma EastVenture Eesti OÜ, kes annetas selleks juba 2008. aastal Saare vallavalitsusele 360 000 krooni.

Nüüd ei pea Kääpa lapsevanemad enam oma põnnidega Voore vahet sõitma. 

20. jaanuar 2011

blog comments powered by Disqus