Olete valmis?

Sügisel toimuvate kohalike valimistega pannakse omavalitsustes paika jõujooned neljaks järgnevaks aastaks, seda enam peab otsus valimispäeval olema mõistlik, hääletades just selle kandidaadi poolt, kelle tegusid teatakse ja keda osatakse usaldada. Mis võiksid olla valimiste märksõnadeks? Kolm olulisemat on vast tugevad ja kompetentsed liidrid, aus valitsemine ja värsked ideed.

Omavalitsus peab mõtlema kodanike heaolule

Omavalitsus on paljuski samasugune organisatsioon kui näiteks ettevõte. Tuleb arendada, juhtida, tuleb mõelda töötajate-kodanike heaolule. Kui ettevõtte eesmärgiks on teenida kasumit, siis omavalitsus on orienteeritud kasule, mida saavad seal elavad inimesed omavalitsuse tegevusest.

Ehk siis, kui ollakse piltlikult öeldes kahjumis, ei ole inimesed oma koduvalla või -linna tegevusega rahul ja soovivad muutusi. Omavalitsusjuhi edu saab mõõta sellega, kas teed on korras, kas lastel on võimalik kodu lähedal koolis käia, kas toimub kultuuri- ja spordiüritusi ja kui palju on erinevatest allikatest omavalitsuse arengu huvides saadud finantse.

Kui Res Publica kandideeris aastal 2002. esimest korda kohalike volikogude valimistel, olime just meie need, kes tõid poliitikasse palju uusi inimesi, kes lubasid teistmoodi poliitikat. Poliitikat, mis oleks aus ja puhas. Ma arvan, et oleme selle ka saavutanud, tuues Eesti poliitilisele maastikule uue lähenemise, mis on vaba onupojapoliitikast, poliitilisest rahajagamisest ja konkurentide mustamisest.

Aus juhtimine tähendab ka seda, et volikogu peab olema ühtne ja orienteeritud kõikidele arusaadavale tulemusele.

Värskete ideede olemasolu on alati vajalik. Mõeldes, et tulemas on nelja-aastane valitsemisperiood, peavad mõtted ja tegevused olema juba praeguseks läbi kalkuleeritud ja rakendatavad. Muidugimõista tuleb lubaduste kuhjast valida eelkõige reaalselt teostatavad ja endale meelepärased, kuid ära ei tohi unustada tõsiasja, et niikaua kui neid ellu pole viidud, ei tasu neisse 100 protsenti uskuda.

Res Publica on kindel, et värskete mõtete üheks allikaks on noored, kes peavad elu edasi viima. Siit soovituski võtta noori kui võrdväärseid kaaslasi, kes oma maailmanägemisega võivad juurde tuua palju positiivset.

Aus tegevus ja värsked ideed

Olgu üheks värskeks ideeks kasvõi suurem osalusdemokraatia propageerimine kodukohas. Kodanikud tahavad, et nende käest küsitakse nõu kogukonda puudutavates asjades ja sageli pole volikogu liikmed ka tegelikkusega täiesti kursis. Osaluseks pole palju vaja, lihtsalt korraldada olulistes küsimustes rahvaküsitlusi, rohkem kirjutisi kohalikus lehes omavalitsuse tegevusest või hoopis regulaarsete kokkusaamiste korraldamine külades või asulates. Võimalusi on mitmeid.

Kompetentsed ja noored juhid, nende aus tegevus ja värsked ideed toovad kindlasti sügisel nendesse asjadesse uskujaile ja nende järgi tegutsejatele edu. Kohalik omavalitsus saab areneda ainult siis, kui valitud inimesed ennast täie tõsidusega volikogu või valitsuse tööle pühendavad. Ja kui enam ei ole tahtmist või jõudu, siis olgu neil julgust teha ruumi uutele tulijatele.

Tarmo Leinatamm
Riigikogu liig, Res Publica

blog comments powered by Disqus