Olerexi Põltsamaa tankla-ala suuremaks ja ohutumaks

Olerexi tankla juures töid tegeva Evicon OÜ projektijuhi Kaspar Viksi sõnul laiendatakse tankimisala Tallinna-Tartu maantee suunas ja suurte veokite jaoks luuakse eraldi tankimisala, kuhu paigutatakse besiinitankurite juurest ümber diiseltankurid. Diiseltankurite ümberpaigaldamisega tuleb juurde kaks bensiinitankurit. Ehitustöödega alustati kolm nädalat tagasi ja oktoobris peavad need tehtud saama. Kaspar Viks tõdes, et samas kohas asus omal ajal vana tankla, mis ei vasta tänapäevastele nõuetele ning ehitustööde käigus tuleb maa seest välja hulgaliselt üllatusi. Tankimisala laiendamisega tekib tankla territooriumile juurde kaks-kolm täiendavat parkimiskohta. Võrreldes praegusega asukohaga paigaldatakse ohutumasse kohta ümber ka välipingid. Kaspar Viksi sõnul on Olerexi tanklasse sisse ja väljasõit rahuldav, ehkki maantee võiks olla paremini märgistatud ‒ maha tuleks märkida tanklasse sisse ja väljasõidu rajad. Kaspar Viksi sõnul võeti tööd ette, et kiirendada inimeste teenindamist ning muuta tankla territooriumil liiklemine senisest ohutumaks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus