Oktoobris toetas Eesti kuulumist Euroopa Liitu 66% kodanikest

Samal ajal kui rahvus- ja vanuserühmade vahel toetuses Euroopa Liidule suuri erinevusi pole, eristab suhtumist inimeste sissetulek. Uuringust selgub, et suurema sissetulekuga inimesed toetavad Eesti kuulumist Euroopa Liitu rohkem kui väiksema sissetulekuga inimesed: neist, kelle igakuine sissetulek pereliikme kohta on kuni 2000 krooni, toetas oktoobris Euroopa Liitu kuulumist 62%, ja neist, kellel on sissetulek üle 4000 krooni, 76%. Euro kasutuselevõttu Eestis toetas möödunud kuul 44% elanikest. Selle vastu olid pooled elanikest ehk 50%. Uuringu järgi toetavad eurot rohkem kõrgharidusega ning suurema sissetulekuga inimesed (mõlemas grupis 53%). Toetus on madalaim mitte-eestlaste seas (38%) ja üle 51-aastaste hulgas (37%). Vanuses 35-50 on toetus Euroopa ühisraha kasutuselevõtule Eestis 47%, alla 35-aastaste seas 49%. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus