Ökopaisjärv annab tugeva stiimuli Voore arenguks

Ökopaisjärve ehitamisega hakati tegelema 2005. aasta suvel, mil Saare vallavanem Jüri Morozov ja parima hinnapakkumise esitanud osaühingu Siimel juhataja Kalle Vikat tööde teostamiseks lepingu sõlmisid.

“Tänaseks on Voorele rajatud 10,76-hektariline paisjärv koos 0,7 hektarilise saare ja 0,5 hektarilise poolsaarega,” rääkis mõttevahetusel osaühingu Siimel töödejuhataja Rein Andres Tamm. Ta tõi näiteid ka objektil tehtud ehitustööde mahtudest. “8,28 hektaril eemaldati võsa ja peenmetsa, isoleeriti 116,32 tuhat m3 reostatud pinnast, kaevati kuivenduskraave ja settetiik.”

Laialävelise kilpülevooluga kivipaisu projekteerimisest Voore ökopaisjärvele andis ülevaate projekteerija Urmas Nugin.

“Kohalikud elanikud on oodanud aastaid ökopaisjärve valmimist. Järve ehitustööde lõppemisega saab alguse uus arengutsükkel Voore piirkonnas. Lähiajal on plaanis rajada paisjärve ümbritsevale territooriumile veesuusakeskus, paadisild, minigolfiväljak, võrkpalliplatsid ja puhkekohad.

Samuti ehitatakse kergliiklustee, mis ühendab paisjärve äärset puhkepiirkonda Voore külakeskusega. Tolmuvaba katte saab ka paisjärveäärne Kiltrimäe tee,” rääkis projekti eestvedaja, Saare vallavanem Jüri Morozov.

Omavalitsusjuht arvab, et elukeskkonna parandamine Voorel mõjub stimuleerivalt ka ettevõtlustegevusele ja nii võib tekkida lisaks Voore külalistemajale teisigi turismiteenuse pakkujaid.

Projekti koostas ja pakkus ühtlasi välja ka ökopaisjärve nime Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Koit Alekand, kes lisas kommentaariks: “Voorele rajatud järv kujunes ökopaisjärveks, sest see projekteeriti liitprofiiliga, see tähendab, et keskosa on sügavam, kaldaäärsed alad projekteeriti üleujutatud luhtadena. Järve rajatud saartel on veelindudel head tingimused pesitsemiseks. Samuti on järv igati sobiv elupaik kaladele. ”

Koit Alekandi sõnul on ökopaisjärve rajamine keskkonnaprojekt, mida meelsasti rahastas ka Euroopa Liit.

“Kõnealuse projekti õnnestumise võtmesõnaks on koostöö,” tunnistas ettevõtmisele ise kaasa aidanud Riigikogu Majanduskomisjoni liige Mati Kepp, kes oli saatnud seminaril osalenutele tervituse.

Jüri Morozov nimetas Voore ökopaisjärve ehitamisel heaks koostööpartneriks Jõgeva Maaparandusbürood, mille juhataja Ilmar Tupits ka sõnavõtuga esines. Praeguseks on maaparandusbüroos valminud ka projekt Kullavere jõe ökoloogilise seisundi parandamiseks, ka selles osaleb Saare vallavalitsus.

Ökopaisjärve teemal avaldas oma mõtteid ka kauaaegne majandijuht, loodusesõbralik ettevõtja Vello Kana, kes peab uut järve äärmiselt oluliseks keskkonnaobjektiks. Samuti kõneles kohalik elanik Mart Arold, kelle fotosid järve rajamisest Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuse hoones vaadata saab.

Vallale olulise keskkonnaobjekti valmimisele kaasa aidanud said Saare vallavalitsuselt ja vallavolikogult tänukirjad ja meened.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus