Ökomess propageerib säästvat ja tervislikku eluviisi

Säästva Renoveerimise Infokeskuse  (SRIK) projekti koordinaatori Ave Timbergi sõnul on Põltsamaa piirkonnas toimunud koolitusprojekt üks väike osa suuremast,  kolm aastat kestvast projektist ProNatMat, mida viiakse läbi koostöös Soomega. Põhjanaabritega kahasse toimiv projekt puudutab looduslike materjalide tunnustamist ja nende kasutamise edendamist. Selle kolme aasta sees on kavas korraldada mitmeid koolitusi, pakkuda inimestele võimalust osaleda töötubades ning seada üles näitusi üle Eesti. Projektis osalevad ka Eesti kõrgkoolid. Projektis osaleb veel Soomest koostööpartnerina Turu linn, mis hakkab paralleelselt Tallinnaga kandma Euroopa kultuuripealinna tiitlit.

Järgmisel aastal korraldatakse Tallinna kui kultuuripealinna ürituste raames suur ökomess, kuhu kaasatakse erinevaid sotsiaalseid rühmi ja pakutakse osalemisvõimalust erinevas vanuses inimestele lastest seeniorideni . Ökomess hõlmab  ehitusalast koolitust, käsitööd, kunsti, tervisliku keskkonna ja toitumise teemat. Väga oluline on, et ökomessil on kodumaised materjalid ja toiduained. Ökomessi baasil on kavas luua suur infobaas, kus kirjas Eesti ökotootjad.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus