Oikumeeniline jumalateenistus Tormas

Torma koguduse õpetaja Mehis Puparti sõnul alustatakse kahe koguduse laste pühapäevakooli aastat ühiselt esimest korda. Kirikuõpetaja õnnistab mõlema koguduse lapsi. Seejärel minnakse koosviibimisele pastoraati ning mängitakse. Edaspidine tegevus kulgeb juba kummaski koguduses eraldi.

“Torma koguduses on lastetööle juba aastaid väga suurt tähelepanu pööratud,” ütles aasta eest Saaremaalt Tormasse kirikuõpetajaks tulnud Mehis Pupart ja kiitis pühapäevakooli õpetajat Tiina Kattelit ning koguduse juhatuse esimeest Peeter Keivi ja tema abikaasat Heli Keivi, kellele koguduse laste ja noortega tegelemine alati südameasjaks on olnud. Nii pühapäevakooliga (kuni 11-aastased) kui ka eel-leerikooliga (12? 14-aastased) on lvõimalik ka tänavu veel liituda.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus