Õiglasema, tugevama ja hoolivama Eesti poole

Pea kõikidel rahvakohtumistel koorub kõige põletavama probleemina välja arsti juurde pääsemine ja pikad järjekorrad. Mõni aeg tagasi kinnitas Keskerakonna volikogu valimisplatvormi, mille avapeatükiks just tervis ja tervishoid.


Tervisega seotud küsimused on inimestele kahtlemata kõige olulisemad, mistõttu leiame, et see valdkond vajab ka enam tähelepanu. Kuigi Eestis on kvaliteetne arstiabi, siis jätkuvalt on suurimaks probleemiks doktori jutule pääsemine. Meie eesmärk on lühendada eriarsti järjekordi poole võrra. Muutus ei sünni aga üleöö ning paraku tähendab see ka kogu tervishoiu ümberkorraldamist, kuid peame liikuma selles suunas, et kvaliteetne arstiabi oleks kättesaadav kõigile Eesti inimestele ning ei sõltuks rahakoti paksusest.

Ärimeditsiini asemele arstiabi


Allakäik sai alguse tegelikult juba 90ndatel, kui hävitati patsiendikeskne arstiabi ning asendati ärikeskse ja kasumipõhise tervishoiuga. Haiglatest said õitsvad äriühingud, ühtne riiklik haiglavõrk lammutati. Nüüd on aeg sellele lõpp teha. On aeg seista solidaarse ja riikliku ravikindlustuse eest, kus tervishoiu planeerimine, juhtimine ja kontrollimine oleks koondatud riigi kätte. Ei saa ju jäädagi nii, et abivajaja arsti juurde ei saa, aga haigla on õitsvas kasumis. Põhjamaades on riiklik tervishoid ja meil tuleb sealt eeskuju võtta.

Samuti ehitati meil perearstindus üles turusuhetele. Täna oleme olukorras, kus arstid maapiirkondadesse minna ei taha ning inimesed arstile ei pääse. Rääkimata sellest, et tohter võtaks vastu ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Selles aga ei saa süüdistada arste, lihtsalt süsteem on selline. Keskerakonna valimisplatvormi tervishoiuvaldkonna peatüki koostamisse olen ka ise panustanud ning võin öelda, et ka selles osas ootavad meid ees suured muutused – haige peab saama arsti juurde kui tal seda vaja on. Kuid tähtsaid punkte on platvormis teisigi.
Näiteks soovime võimaldada pensioniealistele hambaproteesidest kasutamata või ülejäänud raha kasutada hambaraviks. Ei ole ju mõistlik, et eakale on küll ette nähtud proteesiraha, kuid seda ei saa kasutada selleks, et proteeside vajadust edasi lükata. Koduhooldus ja õenduskodu on need, mida vana inimene vajab.

Meie plaan on eriline rõhk panna õenduskodude rajamisele ja koduõenduse laiendamine, sest kes meist eelistaks veeta eluõhtut vanadekodus. Hooldekodu pole raskele voodihaigele õige koht. Õenduskodus saab eakas aga nii hooldus- kui ka tervishoiuteenust. Sellegipoolest leian, et abi vajav inimene peaks endale vajalike teenuseid saama võimalikult kaua just kodus, kus ümbritsev keskkond on inimesele meelepärasem. Kuid ka hooldekodu koha eest maksmine ei tohiks olla igavesti lastele peale pandud kohustus. Siin on meie kindel plaan, et riik peab tulema appi hooldekodu eest tasumisel.
Samuti leian, et kiiremas korras tuleb tõsta puuetega laste toetusi ning omastehooldajad peavad saama väärilist tasu ja ka pensionistaaži. Kindlad märksõnad on sotsiaaltranspordi võimekuse tõstmine ning rehabilitatsiooni ja taastusravi paremini kättesaadavaks tegemine.

Eakatele mõeldes ei saa üle ega ümber 100-eurosest erakorralisest pensionitõusust. Ainult indekseerimise- ja elukalliduse tõusu heastamisega me ei jõua mitte kunagi euroopalike pensioniteni. Siin aitab ainult erakorraline pensionitõus, mis paneb aluse sellele, et edaspidi oleks pensionisumma suurem. Tulumaksuvaba osa tõstame 750 euroni.

Üksielava eaka toetuse kõrvale kehtestame ka lesepensioni, et inimene saaks endale valida suurema neist. Samuti on ülimalt vajalik pensioni tasuta kojukanne nendele, kes seda vajavad ja avalduse teevad. Täna on isegi mõneti piinlik mõelda, mille pealt omal ajal on kokku hoitud.

Ühiskond algab perekonnast

 Tõepoolest, me väärtustame vanemaid inimesi, sest nemad on oma elutöö juba teinud ja on välja teeninud väärika vanaduspõlve.

Kuid oluline on vaadata ka tulevikku, et ka lapsed ning nende vanemad tunneksid kindlust homse ees. Seepärast suurendame esimese ja teise lapse toetust 100 euroni. Lisaks tõstame lasterikka pere toetust 500 euroni ja 7 ja enam lapsega perele 600 euroni. Tagame ka igale lapsele tasuta lasteaiakoha. Need on kahtlemata vajalikud sammud, kuid suur eesmärk on aidata noori esmase kodu soetamisel. Noortel on oma elamispinnani jõudmine keerulisem kui iial varem ning seepärast tahame noortele peredele tagada võimaluse saada oma kodu soetamiseks eluasemelaenu riigi käendusel ning ilma kohustusliku omafinantseeringuta. Samuti on kavas paljulapselistele peredele luua pereauto soetamiseks toetusmeede. Minu meelest igati vajalik ettepanek.

Ega need nii tühjad lubadused olegi. Keskerakond on võimul olles ju varemgi teinud erakorralise suure pensionitõusu. Muidu oleks ju tänane pension poole väiksem. Lubasime tasuta maakonnasisest transporti ja näete, tänaseks on see tehtud. Nüüd vaja ka bussiliine tihendada, mis ärimudeli tingimustes ja paremerakondade juhtimisel on isevoolu jooksnud. Seega loodetavasti on viimased kaks aastat mõjunud inimestele värskendavalt nii valitsejate kui ka valitsemise osas.

Marika Tuus-Laul

Riigikogu liige, Keskerakond

blog comments powered by Disqus