Ohutut liiklemist kooliteel!

2010. aasta seitsme kuuga on Jõgevamaal registreeritud 19 inimvigastusega liiklusõnnetust, milles hukkus kuus ja sai viga 21 inimest, neist viis raskelt. Kõik viis jalgratturiga liiklusõnnetust juhtusid jalgratturi süül.

Need on kurvad faktid ja seepärast tahan kooliaasta alguses meile kõigile meelde tuletada, et taas on teedel ja tänavatel palju koolilapsi.

Teadagi pole algklasside lastel veel välja kujunenud ohutunnetust ja nad ei suuda vältida õnnetusse sattumist. Lapsi eksitab palju näiteks teadmine, kuidas autojuht sõitma peab ja millal on temal eesõigus, kuid laps ei oska autojuhilt oodata liikluseeskirja rikkumist. Polegi oluline, kas eeskirja rikkujaks on autojuht, jalakäija või jalgrattur, ikka jäävad kannatajaks pooleks kaks viimast.  

Kindlasti on lastel oluline koos vanemaga enne kooliaega koolitee läbi käia, saatjaks selgitused, kus ja mida tuleb ohutu liiklemise huvides silmas pidada. Kindlasti ei ole ülekäigurada koht, kus sõbraga mängida ja joosta. Unustada ei tohiks sedagi, et teekond, mis on sobilik suvel ja valgel ajal, ei sobi alati ohutuks liiklemiseks pimedal ajal ja lumega. Ärgem väsigem oma lastele selgitamast ohte teeservades, kus puudub kõnnitee. Liikluses tuleb olla alati tähelepanelik. Reaalsus on see, et kuigi lapsel võib olla õigus teed ületada, ei pruugi tema õigusest lugu pidada sõidukijuht. Kui lapse liiklemisvahendiks on buss, tuleb tal pärast sealt väljumist alati oodata, kui buss on peatusest lahkunud. Mitte mingil juhul ei tohi teed ületada bussi eest ega tagant.

Ohutuse esmaseks reegliks on siiski vastastikune viisakus. Tee pole ainuüksi auto päralt, juht peab nägema jalakäijas oma väärikat partnerit. Laps teel või tänaval olgu igale täiskasvanud liiklejale tähelepanu keskmeks – tema ei oska veel ohte ette aimata, auto kiirust ja pidamajäämise võimalust õigesti hinnata. 

Soovin kõigile ohutut kooliaasta algust. Pidagem aga meeles, et ohutuks muudame me selle ise, olles vastastikku viisakad, tähelepanelikud, nõrgema suhtes hoolivad!

i

JANA ÕIM, Jõgeva Politseijaoskonna vanemkonstaabel

blog comments powered by Disqus