Ohutut kooliteed!

Last eksitab  näiteks teadmine, kuidas autojuht sõitma peab ja milles on temal jalakäijana eesõigus, aga ta ei suuda eeldada, et autojuht võib liikluseeskirja rikkuda, seega ka lapse-jalakäija/jalgratturi eesõigust eirata, ja õnnetus ongi käes.

Oleks õige, et lapsevanem koos lapsega  koolitee läbi käiks ja selgitaks, kus autojuhil on raske jalakäijat, eriti last märgata; kus kõndida, kui pole kõnniteed jne. Unustada ei tohiks sedagi, et teekond, mis on sobilik suvel ja valgel ajal, ei sobi alati ohutuks liiklemiseks pimedal ajal, lumega jne. Ärgem väsigem oma lastele selgitamast ohte teedel ja tänavatel, tuletamast meelde vajadust olla ikka ja alati tähelepanelik. Tuleb rääkida sedagi, et kuigi näiteks lapsel võib olla õigus minna just valitud kohast üle tee, ei pruugi tema õigusest lugu pidada sõidukijuht.

Lugupeetud sõidukiomanikud ja autojuhid, olgem liikluses tähelepanelikud! Ohtliku olukorra tekkimises ei pruugi teie süüdi olla, aga olles tähelepanelik ja viisakas, tuginedes oma sõidupraktika kogemustele, oskate ju ometi ette aimata, kus õnnetuseohud varitsevad ning ohutut sõidukiirust ja -maneeri valides aitate te õnnetusi vältida.

Te teate oma linna ja valla koolide asukohti, teate, kust lapsed peamiselt kooli ja koju käivad, olete teadlikud kiirusepiirangutest ja ülekäigukohtadest. Uskuge ? teil pole kunagi nii kiire, et olla hoolimatu, ettevaatamatu ja ebaviisakas rullnokk teel või asulatänaval. Alkohol ja tehniliselt mittekorras sõiduk on liikleja vaenlased. Hoidugem neid ise kasutamast ja aidaku teid selle pahe äratundmises ka teie lähedased.

GAIDO PADRIK,
Jõgeva konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel

blog comments powered by Disqus