Ohutuslaager „Kaitse end ja aita teist“  toimus 24. korda

Teisipäeval lõppes Udu talus mööduva õppeaasta jooksul toimunud programmi  „Kaitse end ja aita teist” (KEAT) lõpetav laager. KEAT on erinevate turvalisust ja ohutust tagavate riigiasutuste ühisprojekt, mis on mõeldud 6.-8. klasside õpilastele.


KEAT programmi kaudu arendatakse laste tervist toetavat mõtteviisi, antakse oskusi ohte märgata ning seeläbi hoida ära vigastusi ning traumasid. Samuti omandatakse oskusi, kuidas ohu või mõnes muus sekkumist vajavas olukorras käituda. Kahepäevases laagris võrreldakse oma teadmisi nii teoorias kui praktikas.

Lisaks võistluslikule teadmiste proovile toimusid laagris ka meeskonnatööd nõudvad tegevused. Tutvuti piirivalve koera ja kiirreageerija tööga, harjutati õhupüssist laskmist ning harjutati pallimänge. Korraldajad said lastelt näitliku tagasidet õhtuses isetegevuslikus esinemises, kus võistkonnal tuli loosi teel saadud teemapunkti parodeerida.

Laagril tugev järjepidevus

Laagris osales 12 võistkonda 10 koolist. Võistlustel said kaasa lüüa neli poissi ja neli tüdrukut, lisaks oli lubatud võistkonnale kaks varuliiget. Iga võistkonnaga oli kaasas juhendaja koolist, kelle ülesandeks jäi noortele kaasa elada ja motiveerida, sest koolipoolne töö oli juba tehtud. Kõik osalenud lapsed olid äärmiselt tublid ja pidasid vapralt vastu kõikidele katsumustele ja ka ootamatult külmemakas muutunud ilmastikule.

Jõgevamaal täitus KEAT programmil juba 24. aasta. Laagri järjepidevust ilmestab hästi fakt, et Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juhendaja Sandra Alusalu osales seekord juhendajana, kuid mäletas hästi enda osalemisi laagris õpilasena.

Esmakordselt osales maakonna laagris ka sellest aastast meie maakonnaga liitunud Avinurme Gümnaasiumi võistkond. Nende juhendaja Liina Karo sõnul on Avinurme Gümnaasium osalenud KEAT programmis Ida Virumaal umbes 11 korda ja käinud ka erinevates laagrites. „Jõgeva maakonna laager oli korralduselt väga kõrgel tasemel ning ülihästi organiseeritud. Kuna ka meie koolis on see programm pikka aega toiminud, siis laste huvi koolituste ja laagri vastu on suur,” sõnas Karo.

Avinurme Gümnaasiumis on KEAT koolitused mõeldud kõigile 6. klassi õpilastele ning koolitusseeria lõppedes otsustab klassijuhataja, kes laagrisse kaasa saab. Kuna klassijuhataja tunneb oma lapsi kõige paremini, siis ongi otsustajaks tema. Juhendaja sõnade kohaselt võetakse laagrisse pääsemisel arvesse meeskonnatöö oskust, füüsilist vastupidavust ja huvi koolituse teemade vastu. Eeliseks on ka päästeringis või kodutütardes osalemine.

„Sellised laagrid on kindlasti vajalikud, sest lastel on siis motivatsiooni koolitustel osaleda. Lapsed saavad end praktilistel aladel proovile panna ning telkimine on väga tähtsal kohal. Õpetajad näevad oma lapsi hoopis teisest küljest ja nii on väga hea lapsi veel paremini tundma õppida.”

Esikoht kuulus Palamusele

Uuel aastal programmis osalemisest rääkides sõnas Karo, et nad soovivad ka järgmisel aastal laagrist kindlasti osa võtta. „Nagu korraldajatega sai räägitud, tuleksime siis arvatavasti kahe võistkonnaga. Oleme valmis ka naaberkoolile Lohusuule ettepanekut tegema KEAT programmis osalemiseks,” sõnas  Avinurme Gümnaasiumi võistkonna juhendaja.

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium oli seekord esindatud kahe võistkonnaga, kes saavutasid esimese ja kolmanda koha. Teisele auhinnalisele kohale tulid tublid noored Laiuse Põhikoolist.

Võitjavõistkonna juhendaja Eha Kuld sõnas, et võidu tõid tublid ja õpihimulised lapsed ja meeskonnatöö oskus. „Lisaks oli vaja ju eelmise aasta esikohta kaitsta. Sama meeskond võitis eelmisel aastal ka vabariikliku KEAT laagri. Aga ega kõike nippe ei saa ka avaldada.”

Juhendaja sõnul käib laagriks valmistumine kooli erinevate lektorite kutsumisega, kes viisid läbi koolitusi. 6. klassi õpilased läbisid kõik koolitused ja õpetaja valis võistkonna liikmed koostöös õpilastega. Tahtjaid oli isegi rohkem, meelitama ei pidanud küll kedagi. „Meeskonnatöö oskusi ja varasemate aastate võistluste kogemusi andsin ise noortele edasi. Oluline on teadmised ja meeskonnatöö oskused koos toimima saada, et need ka jääksid oskustena lastele alles. Seda mitte ainult selle võistlusmängu jaoks, vaid neid teadmisi läheb tarvis kogu elu,” sõnas Kuld.

„Õpilasele annab laager juurde uusi, väga olulisi teadmisi, praktilisi kogemusi ja oskusi ning võimalust põnevalt aega veeta. Õpetaja näeb õpilasi tegutsemas erinevates olukordades ja saab neid tundma õppida väljaspool klassiruumi,” hindas Kuld laagris osalemise olulisust.

Võitjal motivatsiooni jätkub

Tema hinnangul on tegemist väga kasuliku laagriga ning palus korraldajatel samas vaimus jätkata. Tema soovitus korraldajatele oli: „Mõelge alati välja midagi uudset ülesannete lahendamisel, et ikka põnevus säiliks ja et lapsed saaksid erinevates situatsioonides oma oskusi näidata.“  

Palamuse lastel ja juhendajatel paistab motivatsiooni ja tahet jätkuma, sest head saavutused on saamas traditsiooniks. „Eelmisel aastal saavutasid meie kooli võistkonnad üllatuslikult kaksikvõidu. Üheks motivatsiooniks saab olla ka võimalus saavutust korrata,”, sõnas Kuld.

Laagri peakorraldaja oli Päästeamet. Koolide ja koostööpartneritega vajalikud toimingud aitas teoks teha Päästeamet Lõuna päästekeskus Ennetusbüroo juhtivspetsialist Tõnu Vare.

Täname kõiki koostööpartnereid Päästeametist, Politsei- ja Piirivalveametist, Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsist, Maanteeametist, Kaitseliidu Jõgeva Malevast, Elektrilevist ning Palamuse Pritsumehi, kes programmi käigus koolides esinemas käisid ning kes laagris teemapunktides lastega tegelesid.

Lapsi toitlustas laagris Kuremaa Ujula, pallimänge aitas korraldada Kaido Alev Jõgeva vallavalitsusest, veeolümpia viis läbi Kirly Kadastik ning laagrivanemana pidas korda Jõgeva Põhikooli õpetaja Viktor Nõmm. Tulemustel hoidis silma peal ja protokollid koostas Simmo Säärits Särka Spordist. Laagri koduks on viimastel aastatel kujunenud Udu talu, kus on kõik võimalused olemas ka üllatuslikes ilmastikuoludes laagri korraldamiseks.

Eraldi täname Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu, Põltsamaa, Mustvee ja Jõgeva vallajuhte, kes otsustasid oluliselt toetada laagri toimumist.

MAIU VELTBACH, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus arenduse, tervisedendse ja siseturvalisuse spetsialist

blog comments powered by Disqus