Ohtlikud ravimid ? tõsine probleem ka Eestis

Maailma tervishoiuorganisatsiooni hinnangul on üks kümnest maailmas müüdavast ravimist võltsitud ning neil puudub igasugune meditsiiniline toime. Kuni veerand arengumaades müüdavatest ravimitest on võltsitud või ebakvaliteetsed. Mõnede hinnangute kohaselt saadakse võltsitud ravimite tootmisest ja müümisest üle kogu maailma kokku aastas üle 32 miljardi USA dollari tulu.

Ravimite võltsimine ei ole tarbijatele mitte ainult kulukas, vaid see on eriti tõsine kuritegevuse liik, mis seab ohtu inimeste elud ning heaolu, põhjustab usalduse kaotust tervishoiusüsteemi kui terviku ning tervishoiutöötajate poolt määratud ravimite kvaliteedi, ohutuse ning efektiivsuse suhtes. 

Eestis probleemiks odavad Vene rohud

Ohtlikud ravimid on probleemiks ka Eestis. Nii Virumaal kui Kagu-Eestis on levinud olukord, kus tuuakse sisse Venemaal toodetud ravimeid, mida Eestis enam osta ei saa. Inimesed on aga harjunud neid võtma ning mis kõige tähtsam ? Vene rohud on tunduvalt odavamad.

On olemas spetsiaalsed isikud, keda teatakse ja kes tulevad kilekotitäie ravimitega Venemaalt ning müüvad need siis siin maha. Maailma tervishoiuorganisatsiooni hinnangul on üks peamisi ebakvaliteetsete ravimite tootja just Venemaa.

Eesti arstid üldjoontes teavad seda, kuid kuna meil müüdavad ravimid on tunduvalt kallimad, siis nad ei keela ka Venemaal toodetud ravimeid osta ja tarvitada.

Inimesed enamasti ikka konsulteerivad oma arstidega, kuid on kindlasti juhtumeid, kus tarvitatakse ravimit ainult seetõttu, et ollakse harjunud üht või teist rohtu kasutama.

Samas on nii sotsiaalministeerium kui ravimiamet seisukohal, et probleem ohtlike ravimitega pole Eestis eriti tõsine. Õdede seisukoht on aga, et olemasoleva probleemi paisumise pidurdamiseks tuleb sellega tegeleda juba täna. Selleks tuleb riigi tasandil pidurdada kvaliteetsete ravimite hinnatõusu, sest just hind on see, mis inimesi alternatiive otsima ajab.

On selge, et võltsitud või ebakvaliteetsete ravimite esmased ohvrid on patsiendid ehk tarbijad. Et neid kaitsta, on vaja tagada kohase teabe kättesaadavus ning selgitada inimestele võltsitud ravimite tarbimise tagajärgi.

Patsientide turvalisust parandava kampaaniaga loodavad õed kogu maailmas tõsta inimeste teadlikkust ning teha lobitööd õiglaste ravimihindade kehtestamise nimel, sest kõrge ravimite hind arengumaades muudab need suure elanikkonna osa jaoks kättesaamatuteks. Ravimite kõrge hind tõstab nende võltsimise riski ja sunnib inimesi, kes õigeid ravimeid osta ei suuda, muretsema neid alternatiivsetest allikatest.

Kuidas tunda ära ohtlikke ravimeid

Tundke ravimeid, mida tarbite. Kergeim viis võimalike võltsitud ravimite tuvastamiseks on tunda hästi neid ravimeid, mida pidevalt tarbite. Mida tuttavam olete nii pakendi kui ka ravimi endaga, seda suuremad on võimalused võltsingu avastamiseks.

Kui tunnete ravimi suurust, kuju, värvi ning teate, mismoodi tarbitav ravim maitseb, on kergem avastada võimalikke võltsinguid. Kui välimuses tundub miski võõrana või maitse ei tundu õigena, olge ettevaatlik. Küsige nõu apteegitöötajalt või tervishoiuteenuse pakkujalt.

Ravimeid ostke ainult litsentseeritud apteekidest ning müügikohtadest. Ärge ostke ravimeid kaubitsejatelt või turult. Nõudke ravimite ostmise tõestuseks kassat?ekki ning suhtuge ettevaatlikult väga palju alla hinnatud ravimitesse. Ka litsentseeritud apteegid võivad aeg-ajalt enese teadmata müüa võltsitud ravimeid.  Retseptiravimeid ei maksa osta arstiga konsulteerimata. Ka interneti vahendusel ravimeid ostes tuleb olla ettevaatlik. Ravimi ostmine ebaseaduslikult veebileheküljelt on ohtlik. Teile võidakse saata saastunud või võltsitud toode, täiesti vale toode, ebaõige toimeainesisaldusega ravim või võite oma rahast ka lihtsalt niisama ilma jääda. Enne esmakordset ravimi tarvitamist konsulteerige kindlasti arstiga.

Vaadelge tähelepanelikult ravimi välimust ning selle pakendit. Kontrollige, et pakend oleks korralikult suletud. Kas silt on selgesti loetav? Etiketile trükitud teave on väga tähtis. Seal peaks olema kirjas partii number, tootmise kuupäev, säilivusaja lõppkuupäev ning tootjafirma nimi. Kui on kasutusele võetud uus pakend, siis uurige tähelepanelikult, kas see on eelmisega sarnane. Kas toote pakendamises või märgistuses on mingeid erinevusi?

Vaadake tablette/kapsleid:  mõningatel juhtudel on patsiendid hiljem võltsituteks osutunud ravimite puhul tähele pannud maitseerinevusi, muutusi ravimi konsistentsis või välimuses. Kõikide tablettide/kapslite kuju, suurus ning tekstuur peavad olema ühesugused.

Jälgige oma keha reaktsiooni ravimile. Ilmselt tunnete vahet, kui ravim ei avalda lubatud toimet, kui see põhjustab kirjeldatud kõrvaltoimetest erinevaid nähtusid või kui ta ei toimi sarnaselt eelnevalt tarvitatud sama ravimiga. Konsulteerige apteegitöötaja või tervishoiutöötajaga, kui märkate midagi ebatavalist või kui ravimi manustamise järel tekib teistsugune reaktsioon kui varem.

ESTER PRUUDEN,
Eesti Õdede Liidu president

blog comments powered by Disqus