Nüüdisaegse sadama ehitamist Räpinasse toetakse kolme miljoni krooniga

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolekul kiideti heaks hindamiskomisjoni otsus toetada Räpina sadama väljaehitamise esimest etappi kolme miljoni krooniga.

Räpina vallavanem Teet Helm märkis, et kogu sadama ehitamiseks ning sealhulgas turismi edendamiseks vajaliku osa arendamiseks kulub kokku ligi 20 miljonit krooni. “Tööd jätkub mitmeks aastaks. Põhiline on paika saada infrastruktuur ja tagada sadama ilmastikukindlus ja siis tulevad järgi ka teised arengud.  Praegu võib pidada üheks suuremaks puuduseks madalat vett, mis raskendab laevade juurdepääsu. Kui saab teha muulid, on aga võimalus ka teisi tegevusi jätkata. Oluline on seegi, et sadama ehitamiseks vajalik maa on valla munitsipaalomanduses ning sadama ehitamist kajastab ka valla arengukava,” lisas vallavanem. “Nüüdisaegse sadama rajamiseks oleme ammu ettevalmistusi teinud ja mitmeid otsuseid vastu võtnud. Sadama ehitamist kajastab ka Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu strateegia,“ lisas Helm.

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevjuhi Andri Plato sõnul oli Räpina vallavalitsus sadama arendamiseks igati nõuetekohase ja põhjaliku projekti koostanud.

Hindamiskomisjoni liikmena käis Räpinas tulevase sadama asukohaga tutvumas Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse liige ja Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing. “Räpina on  ainuke sobilik koht Peipsiäärse sadama ehitamiseks Põlvamaale. Pean ehitamist igati perspektiivseks ning lisaks kalamajandusele on tulevasele sadamal kindlasti ka oluline roll turismi arendamiseks,” ütles ta. 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus