Nutikad lahendused annavad maapiirkondadele hoogu

Tänane Eesti on paljuski Reformierakonna kujundatud. 17 aastat järjepanu võimul olnud erakonda saab seostada Eesti edulooga, aga Reformierakond kannab vastutust ka mitme meie ühiskonna valukoha eest.


Reformierakondlased on aastaid ülistanud turumajandust, kus kõigil on vabadus ja võimalus jõuda haljale oksale ning vaesus ja kehvad olud olevat enamasti inimeste enda valik. Neoliberaalid leiavad, et igaüks on oma õnne sepp, seda ka ääremaadel, ja riigi vastutus oma kodanike ees olgu minimaalne. Teisisõnu tuleb kodanikel avalike teenuste vähesus või puudumine maksta kinni oma taskust või neist suu puhtaks pühkida.

Selline inimesekauge lähenemine on toonud kaasa ebavõrdsuse kasvu ‒ eelkõige Tallinn koos Harjumaaga aina suurendab vahet väikeasulate ja maapiirkondade ees. Tulemus on kõigile teada: inimeste arv enamikus Eesti paikades väheneb, millel on otsene mõju koolidele, lasteaedadele ja töökohtadele.

Kui arvestatav hulk inimesi piirkonnast lahkub, on kohapeal vähem teadmisi, oskusi ja sidemeid, mida kodukandi elujärje edendamiseks kasutada. Olemas on ka äramineku teatav kriitiline piir, millest allpool ei teki kogukonnas enam vajalikku sünergiat. Ka igasse linna- või vallavalitsusse ei pruugi jaguda teadmistega inimesi.

Tahan rõhutada, et isegi rahvaarvu mõõduka languse korral on ka väiksemates kohtades võimalik piirkonda arendada ning kohaliku rahva sissetulekut ja heaolu kasvatada. Selleks peab olema pädevaid, visiooniga inimesi ning muidugi head tahet ja koostöövaimu.

Alahinnata ei tasu sotsiaalseid suhteid, inimfaktorit. Minu jaoks tähendab sotsiaalne kapital inimestevahelisi suhteid, mida saab rakendada ühise kasu eesmärgil ühe või teise asja elluviimiseks. Olgu siin näide Hiiumaa vallast, mis sai eelmisel aastal riigieelarvest kolm miljonit eurot spordihoone ehituseks. Saab lausa öelda, et tänu laiale sotsiaalsele võrgustikule ja paljude inimeste panusele õnnestus valitsust veenda, et just see spordihoone on regionaalselt oluline.

Kui vaadata statistikat, on arenguruumi küll ja küll. Näiteks Harjumaal taotletakse EASist ettevõtetele mõeldud arenguhüppe toetusi kordades rohkem kui mujal Eestis. Kodanikuühiskonna toetusraha läheb tihti proportsionaalses plaanis kõige rohkem pealinnas paiknevatele ühingutele. Euroopa Liidu nutika spetsialiseerumise raha suutsid küsida ainult Tallinn ja Tartu. Isegi Kredexi korterelamute renoveerimise vahendeid jõuab maapiirkondadesse kasinalt.

Kohalike teadmiste ja suhetevõrgu piiratusega arvestamata jätmine on toonud kaasa selle, et ühetaolised riiklikud toetusmeetmed on aidanud ebavõrdsust hoopis süvendada. Riik ei ole neid meetmeid paika pannes arvestanud, et nii mõneski maapiirkonna omavalitsuses või ettevõttes ei pruugi olla häid taotluse kirjutajaid. Kuna napib nii teadmisi kui ka kogemusi, on toetuste saamisel võidumehed suuremad linnad ja sealsed ettevõtjad. Selle vältimiseks tuleks valdavale osale toetusmeetmetest rakendada väikelinnadele ja maapiirkondadele soodsat koefitsenti või neile raha eraldi broneerida, nagu Kredexi renoveerimistoetuste puhul nüüd esimest korda tehakse.

Regionaalpoliitika lahutamatuks osaks peab saama teadmiste ümberjagamine, aga ka tugevate suhetevõrgustike väljakujunemise toetamine. Samuti tuleb toetusmeetmed koostada nii, et linnadesse kogunenud teadmised ja oskused ei kallutaks rahajagamist ebavõrdselt linnade poole kaldu.

Lauri Läänemets, SDE aseesimees, riigikogu liige, endine Väätsa vallavanem

blog comments powered by Disqus