“Nupp tööle” aitab noori aktiivsesse tööellu

Jõgeva- ja Järvamaal oodatakse 16-24aastasi noori osalema tööhõiveprogrammis “Nupp tööle.” Programmi koordinaatoriks Järva- ja Jõgevamaal on mittetulundusühing Paide Kaugtöökeskus.

Programmi eesmärgiks on aidata 16-24 aastastel noortel, kes ei õpi ega tööta, siseneda tööturule, aidates neil teha karjäärivalikuid ja pakkudes tööpraktikat ettevõtetes. Paide Kaugtöökeskuse eestvedaja Helje Papsteli sõnul saab tema selliste noorte arvu  välja öelda ainult töötukassa andmete põhjal. 

Meilt võiks huvilisi olla saja ringis

Töötukassa andmetel on Jõgevamaal töötuid ja mitteõppivaid noori üle saja ning Järvamaal alla 150. Helje Papsteli sõnul on töötukassas mitte registreerunud mittetöötavate ja mitteõppivate noorte arvu väga raske välja selgitada. Kõigile töötukassas registreerunud noortele on informatsioon tööhõiveprogrammi “Nupp tööle” kohta välja saadetud.

Töötute noortega tegelevaid organisatsioone abistavad ka vabatahtlikud. “Eesmärk on saada kahe maakonna peale kokku 30 noort. Juunikuu teisel nädalal toimus ka vastav infopäev, kuhu tuli aga kohale väga vähe noori,” tõdes Papstel. 

Türil tuleb noorte suvekool

Esimese üritusena korraldatakse noortele 31. juulist kuni 2. augustini suvekool Türi vallas Metsajõe puhketalus. Suvelaagri programm tahetakse kokku panna võimalikult atraktiivsena. Meelelahutusliku poole pealt mahuvad laagri programmi kanuumatk ja paintball, töisem osa on karjäärinõustamine. Kogu suvelaagri programm pole veel kindlaks määratud ja praegu seda koostatakse.

Papsteli sõnul on nende esmaseks eesmärgiks noortele meeldida. Suvelaagrile järgneb neli koolitust, kus räägitakse sellest, mida kujutab endast tööleping, kuidas seda sõlmitakse, kuidas käituda ning kuidas ennast tutvustada tööintervjuul jne. Seejärel on noortel võimalus osaleda tutvumisringkäikudel ettevõtetesse. Viimase sammuna on kõigile tööhõiveprogrammis osalejaile garanteeritud tööpraktika ettevõtetes. 

Noortest huvitatud ka mainekad ettevõtted

Papstel kinnitas, et noortest huvitatud ettevõtete nimekiri on päris pikk ning seal on ka üsna suuri ja mainekaid ettevõtteid. Kõigile programmis osalevatele noortele hüvitatakse kulutused, mis osalemisega kaasnevad. Papstel rõhutas, et kõige olulisem ongi sellised noored üles leida ja nad programmi osalema saada. Augusti lõpus ja septembris peaksid programmis osalevad noored tööpraktikani jõudma. 

Paide Kaugtöökeskuse eestvedaja sõnul on õnneks ka üksikuid selliseid noori, kes aktiivselt tööd otsivad ning nendega kontakti leida proovivad. See annab eestvedajaile jõudu ja energiat tööhõiveprogrammiga jätkata ja uskuda, et sügiseks plaanitud 30 noorest koosnev rühm kokku saada suudetakse. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus