Nukuparaad kulmineerus Ansfeldenis

Paraadi eesotsas marssis ja mängis kohalik puhkpilliorkester, osales kogu Ansfeldeni koolipere ja kõik külalised: õpetajad ja õpilased Saksamaalt, Belgiast ja Eestist.

Lehvisid lipud, kanti nukke ja nukuteemalisi kostüüme. Eesti õpetajad köitsid tähelepanu oma rahvariietega. Õpetaja Eha Niglas lõi kaasa akordionimänguga.

Kohaliku kultuurikeskuse trepil toimus väike kontsert, kus ka eesti lapsed said kaasa lüüa ? Mozarti-aegses riietuses ja parukates esitati kaunis tants ? menuett.

Näitlejatena astusid üles koolilapsed

Järgnesid projekti viimasel aastal valminud nelja nukunäidendi esietendused. Lavastajaks oli kutsutud spetsialist kohalikust nukuteatrist, ka kujundustööd aitas teha päriskunstnik. Näitlejatena astusid üles lapsed ja muidugi projektitöö esimesel aastal valminud nukud. Muusikaliselt aitasid etendusi ilmestada kohaliku kooli erinevad muusikakollektiivid ja solistid.

Pidustused lõppesid kontserdiga ?Rock me, Amadeus!?, kus esitati Mozarti muusikat nii klassikalisel viisil kui rocki-variandis.

Lisaks avati projektitööga seotud suur näitus, mille väljapanekute hulka kuulusid põhiliselt nukud ja laste kunstitööd.

Saduküla põhikooli delegatsiooni kuulusid nii projektiga tihedamalt seotud õpetajad kui parimad õpilased 6. klassist. Lapsed kohtusid kirjasõpradega, neid võõrustasid partnerkooli lapsevanemad.

Kavandatu sai teoks

Lisaks neljale nukunäidendile, mille raamatuvariante illustreerivad laste joonistused, valmis meil projekti käigus loodud või üksteisele õpetatud-tutvustatud muusikaga plaat. Koostööd jäävad meenutama kaunis lipp ja hulgaliselt pildimaterjali ning filmilõike.

Kõige suuremat rõõmu teeb aga see, et kõik esialgselt kavandatu sai ellu viidud. Kindlalt võib väita, et Comenius-projekti suurim väärtus on omandatud kogemused ja toredad kontaktid kolme meist nii kauge, kuid koostöös lähedaseks saanud Euroopa kooliga.

Projektitöö saab olla edukas vaid siis, kui seda teeb hea ja koostööaldis meeskond ? ja seda Saduküla koolipere kahtlemata on.

Siiras tänu kõigile kolleegidele, lastele ja nende vanematele, kes olid alati valmis tegutsema ja aitama. Tänu ka Puurmani vallavalitsusele mõistva suhtumise ja toetuse eest.

Projektitööga ja reisimisega seotud materiaalsed kulud kandis Euroopa Liidu hariduskoostööprogramm Socrates.

Lõpetuseks julgen pöörduda kõigi pedagoogide poole soovitusega: kui huvitute uutest kogemustest ja kontaktidest, on Comenius-projektides osalemine just teie jaoks. Loomulikult käib projektitöö juurde ka närvi- ja ajakulu, kuid tulemus on vaeva väärt.

Kolm aastat osales Saduküla põhikool Euroopa Liidu hariduskoostööprogrammi Socrates allprogrammi Comenius 1 koostööprojektis. Projekti koostööpartneriteks olid koordineeriv kool Belgiast ning koolid Saksamaalt ja Austriast.

TIIU KIRSIMÄE
Euroopa Nukuparaadi projektijuht Saduküla põhikoolis

blog comments powered by Disqus