Nõustamiskeskuste külastatavus on suurenenud

Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse nõustamiskeskuse projektijuhi Maire Püssi  sõnul on viimasel ajal suurenenud nii kooliõpilaste kui ka täiskasvanute huvi selle asutuse vastu. Tema arvates aitab nõustajaid leida ja lisab julgust nende poole pöörduda ka asjaolu, et kõik Eesti nõustamiskeskused kasutavad enda tutvustamiseks ühist brändi Rajaleidja.

Karjääri- ja noortenõustaja Maire Püss märkis, et kuigi iga abivajaja mure on isikupärane, tegelevad Eestimaa eri piirkondade nõustamiskeskused põhiliselt samade valdkondadega. Teemad on seotud elukutsevaliku, pereelu ja suhetega.

“See tekitas vajaduse tihedamaks koostööks  ning ajendas mõtlema, kuidas oma tegevust paremini tutvustada. Mitmeid variante kaaludes valisime endale ühtseks brändiks tunnussõna Rajaleidja. Sellist nime kannab karjääriplaneerimist toetav portaal, mida haldab ja arendab sihtasutus  Innove. Pidevalt uuenev portaal www.rajaleidja.ee  tutvustab mitmesuguseid edasiõppimisvõimalusi, elukutseid, konkurentsi tööjõuturul, palgatingimusi ja muidki töö ja õppimisega seotud teemasid. Spetsiaalsed rubriigid on olemas noortele,  täiskasvanutele ja suunajatele (lapsevanemale, õpetajale).”       

Püssi sõnul   on Rajaleidjale tugineva brändi   hästi vastu võtnud nii nõu vajajad kui ka andjad.

“Suurenenud on nõustamiskeskuste külastatavus, samuti kutsutakse nõustajaid sagedamini koolidesse,  mõttevahetustele omavalitsustesse ja  riigiasutustesse. Noorte seas äratab meie ühine märk positiivset tähelepanu ja aitab nõustamiskeskuste esindajaid kiiremini üles leida edasiõppimisvõimalusi  ja elukutseid tutvustavatel messidel. Rajaleidja bränd aitab noortel  nõustamisekeskusi kergesti üles leida ka siis, kui ühest linnast teise elama kolitakse. Oma osa on siin ka Rajaleidja logol, mille kujunduselemendiks on kompassinõel.  Logo on ka nõustamiskeskuse tööruumide ustel ja nõustajad kannavad oma tööülesandeid täites vastava kujundusega märke. Ja eks olegi Rajaleidja märk suurendanud ühtse pere tunnet ka nõustajate endi hulgas ning ergutanud koos mõtlema, kuidas nõusoovija jaoks usaldusväärsem ja veelgi kättesaadavam olla,” ütles Jõgevamaa nõustamiskeskuse projektijuht.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus