Nõustamiskeskusest saab nõu ja abi

Projektijuht Maire Püssi sõnul pöördutakse nõustamiskeskusse kõige enam pereprobleemidega. Tihti vajab järjepidevat nõustamist terve perekond. Jõgeva linna ja valla elanikele on nõustamine tasuta, väljaspoolt tulnutel tuleb esmakordse visiidi eest maksta 30 krooni.

Kuigi paljud tulevad keskusse ise, on ka neid, kellel on psühholoogi ees valehirm: kardetakse, et tegemist on hulluarstiga. Samuti on neid, kes kardavad näha nõustamiskeskuses mõnda tuttavat.

Valehäbi psühholoogi ees

Tihti suunavad muresolijaid psühholoogi juurde sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, noorsootöötajad ja lapsevanemad. Maire Püss rõhutas, et psühholoog ei ole arst, vaid hingeabi andja.

Ühe teenusena pakutakse ohvri- ehk kriisiabi neile, kes on läbi elanud mingi kriisiolukorra nagu näiteks tuleõnnetuse, korterisse sissemurdmise või sattunud vägivalla ohvriks.

Nõustatakse ka tingimisi karistatud inimesi, nii alaealisi kui ka täiskasvanuid. Tehakse koostööd kriminaalhooldusosakonnaga, kes inimesed nõustamiskeskusse suunab. Tingimisi karistatutele on nõustamine kohustuslik. Neile pakutakse regulaarset toimetulekuprogrammi, kus õpetatakse enesekehtestamisoskust, samuti aidatakse inimesel taas minna tööturule ja õpetatakse konflikte lahendama.

Aidatakse noori kutsevalikul

Kui noori aidatakse kutsevalikul ja pakutakse neile karjäärinõustamise teenust, siis täiskasvanutele töö otsimisega keskus ei tegele. Küll aga aidatakse inimest psühholoogiliselt, et ta suudaks taas ennast leida ja tal oleks lihtsam uuesti tööturule minna.

Aidatakse käitumisraskustega lapsi ja nende peresid, kellele pakutakse mitmesuguseid projekte. Tehakse kõikvõimalikke grupitöid, mis aitaksid neil ennast paremini leida.

Koolid saavad tellida mitmel teemal loenguid. Populaarsemad on neist olnud enesehinnangut, konfliktide lahendamist, suhtlemisprobleeme puudutavad. Samuti on lastele ja nende vanematele räägitud lapse ja vanema vahelisest suhtlemisest, teismelise-ea muredest ja narkomaaniast.

Suurimaks nõustamiskeskuse teenuseks on karjäärinõustamisteenus noortele.

Nõustamiskeskus soovitab:

Tule siia, kui Sa…
– tunned, et ei tule eluga toime ja vajad abi
– oled pinges ja häiritud
– oled mures ja Sul pole kellelegi toetuda ega kellegagi rääkida
– ei leia lahendust oma probleemidele
– oled masenduses, ärevuses või stressis
– oled konfliktis oma lähedaste või sõpradega
– vajad abi elukutsevalikul
– oled kaotanud lähedase või sõbra
– ei saa õnnetuse tagajärjel jätkata normaalset elu
– ei suuda keskenduda ning töö ei laabu
– tunned end üksikuna, mahajäetuna või mittearmastatuna
– oled langenud vägivalla ohvriks
– oled kaotanud elutahte
– oled mures oma pere või sõprade pärast ja ei tea, kuidas neid aidata
– Sind kiusatakse kodus või koolis
– oled sattunud seltskonda, kus tarvitatakse mõnuaineid
– oled ohtu sattunud ning vajad nõu ja abi

Tule ka siis, kui…
– kõik on hästi, kuid Sind huvitab enda isiksus ja tahad sellest rohkem teada saada
– soovid infot erinevate asjade kohta

Sul on võimalus…
– isiksuse testide kaudu ennast paremini tundma õppida

Samas saad tasuta infot…
– õppimisvõimaluste
– huviringide ja -koolide
– suvelaagrite
– noorsooprogrammide ja -organisatsioonide
– mitmesuguste noortega tegelevate inimeste ja asutuste kohta Jõgeva maakonnas ja Eestis üldse.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus