Normaalsel viisil suhtlemiseks on ka teisi võimalusi

Kas Mustvee linnavolikogu osa liikmeid ei taha paljudest asjadest aru saada või tõesti ei saa, ei oska öelda. Aga põhjusi võib rohkemgi olla. Üldiselt ei pea ma õigeks ajalehe kaudu suhelda, normaalsel viisil suhtlemiseks on teisigi võimalusi.

Paljulapselise pere probleemidega on Mustvee linnavalitsus tegelenud alates 2004 aastast. Perekonna aitamist, nõustamist, mõjutamist on arutatud mitmetel sotsiaalkomisjoni istungitel, linnavalitsuse istungitel, laste hoolekandekomisjoni istungitel.

2009. aasta suvel oli tekkinud olukord, mis nõudis  politsei ja sotsiaaltöötaja sekkumist. Koostöös kohaliku konstaabliga viidi lapsed turvakodusse Metsatarekeses. Mustvee linnavalitsus esitas Tartu Maakohtule hagi laste ajutiseks eemaldamiseks perest. Kohtunik tegi otsuse pärast lapsevanemaga kohtumist, ilma et oleks ära kuulanud ja kohtunud sotsiaaltöötajaga, kohaliku konstaabliga või Mustvee Vene Gümnaasiumi õpetajatega. Kui ükskord  tuli kohtuotsus, siis oligi laste turvakodus olemise hind selline. Kas mõjus see või miski muu, aga tänaseni on selle pere laste olukord talutav olnud. Lastekaitse ametijuhendi järgi peab sotsiaaltöötaja laste heaolu tagama.

Kultuuritöötajad kolisid linnale kuuluvasse korterisse, mille eest linn tasub kommunaalkulud. Neljatoaline korter oli aasta müügis, kuid ühtegi tahtjat sellele polnud. Raamatukogu kolimise aeg kuulub tagantjärele tarkuse valdkonda.

Uus katlamaja sai Mustvees valmis 18 aastat tagasi —1992 aastal. Katelde ressurss saab tavaliselt läbi 14-15 aastaga. Katlamajas on tublid mehed, nad on kõik remondid õigel ajal ära teinud, seega peavad katlad  ehk veel mõne aasta vastu. Volikogule sai varakult alternatiivvariant välja pakutud, kuna linnal ei ole uute katelde ja seadmete jaoks kusagilt 7-9 miljonit krooni võtta. Kui volikogu ei olnud selle variandi poolt, siis ongi nii.

Linnakatlamaja tarbib hakkepuitu kütteperioodi jooksul 4000 kuupmeetrit. Sellise suure koguse puhul tehakse hange, et saada soodsam hind, tagada tarnete stabiilsus ja kindlus. Hankedokumendid, komisjoni protokollid on kõik olemas.

Ostetud hakkepuidu kuupmeetri hind:

2008 II poolaastal 200.- ,   2009 I poolaastal 200.-   ja   II poolaastal 150.-

Ma ei oska arvata, kuidas see müstiline 30 protsenti on tuletatud, tegelikkuses on hoopis 25-protsendiline langus.

2008. a jäätmeveo riigihankekonkursi võitnud AS Veolia Keskkonnateenused soovib suurendada Palamuse, Torma, Jõgeva, Saare, Avinurme, Vara ja Alatskivi valla ning Mustvee linna korraldatud jäätmeveo määratud veopiirkonnas segaolmejäätmete käitlemise teenustasusid tulenevalt 2009. aasta 18. juunil Riigikogus vastu võetud keskkonnatasude seaduse muudatusele, mis kehtestab alates käesoleva aasta 1. jaanuarist varasemast kõrgemad saastetasu määrad. Nimetatud asjaolude tõttu muutusid alates käesoleva aasta 1. jaanuarist olmejäätmete ladestamise hinnad Torma prügilas, mis on 660 krooni tonn varasema 560 krooni asemel (summale lisandub käibemaks). AS Veolia poolt taotletud hinnad ei ületa Mustvee linnavolikogu sätestatud jäätmeveo teenustasude piirmäärasid.

Antud jäätmeveo teemat on võimalik volikogu komisjonides arutada. Kõiki eelnimetatud teemasid on volikogudes ja komisjonides mitmeid kordi arutatud.

MATI KEPP, Mustvee linnapea

blog comments powered by Disqus