Noorteühendused julgustavad ettevõtteid pakkuma rohkem praktikavõimalusi

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kutsub kõiki ettevõtteid ja organisatsioone aitama töötuid ja veel õppivaid noori, pakkudes noortele julgemalt praktikakohti.

Noored on suurim riskigrupp ja kannatavad majandusraskuste tõttu tööturul kõige rohkem. Eriti suures ohus on ajakirjanduse ja Tööturuameti  andmetel äsja koolipingist tulnud noored, kellel puudub eelnev kogemus. Praeguseks on 16-24aastaste seas töötus tõusnud hüppeliselt – Tööturuameti  andmetel on noori töötuid üle kaheksa tuhande. Eelmisel aastal oli noori töötuid kahe tuhande ringis.

iii

ENL julgustab organisatsioone pakkuma praktikavõimalusi, et võimaldada noortele kogemusi ning hoida neid ühiskonnaelus aktiivsena. Tööandjale ei ole praktikandi võtmine kulukas, samas toob praktikant ettevõttele uusi värskeid ideid ja tööjõudu.

Peame vältima olukorda, kus noored jäävad ilma nii töö- kui arenguvõimalustest. Noorte huvi praktikakohtade vastu on olemas ning on oluline, et isegi rasketel aegadel püüaksime üheskoos pakkuda võimalusi, et ära hoida pikemaajalist tõsist kahju. ENL plaanib ka ise käesoleval aastal võimaldada rohkem praktikakohti  ja meie poole on juba mitmel korral pöördutud ilma, et oleksime ise vastavat üleskutset saatnud.

ENL peab oluliseks ka vabatahtliku töö suuremat tunnustamist töökogemusena ning karjäärinõustamise poliitika ülevaatamist. Karjäärinõustamine peab olema noortele kättesaadav just seal, kus noored reaalselt kõige rohkem aega veedavad ning info peab jõudma sihtgrupini neile arusaadaval moel.

Noorteühenduste liit ühendab 52 Eestis tegutsevat noorteühendust.

iii

MEELIKA JÜRISAAR, Eesti Noorteühenduste Liit

blog comments powered by Disqus