Noorteklubis saab suve põnevamaks muuta

Viimasel paaril aastal on tekkinud palju noorteorganisatsioone. Noorterühmitused koosnevad aktiivsetest noortest, kes tahavad oma elu huvitavamaks muuta ja mitmete inimestega oma klubist, väljastpoolt organisatsiooni ja ka teiste noorterühmituste liikmetega aktiivselt suhelda. Korraldatakse üritusi ja edendatakse noorte üsna soiku vajunud seltsielu. Seda mitte ainult oma klubi raames, vaid kutsutakse ka külalisi mujalt klubidest ja välismaalt.

Popp teema ? narkootikumid

Kuna narkomaania on levinud eelkõige noorte seas, siis muude ürituste seas on alati ka selliseid, mille teemaks narkootikumid ja nende tarvitamisega kaasnev. Erinevates klubides lähenetakse sellele teemale mitmeti.

Jõgeva Aleviku Avatud Noortekeskuses näiteks lähenetakse sellel suvel probleemile sportlikust küljest. Augustikuu esimesel poolel on tulemas spordiüritus ?Ei narkootikumidele?. Katsutakse jõudu nii tõsistel võistlustel kui pilamängudes. Üritusest on oodatud osa võtma kõik noored üle terve Eesti.

Ka Laiuse noorteklubis Freedom lähenetakse aina kasvavale narkootikumide probleemile loovalt ja noortesõbralikult. Natuke enne Jõgeva Aleviku Avatud Noortekeskuse narkopäeva on Laiusel plaanis koostöös Jõgevamaa Nõustamiskeskuse ja Jõgeva Avatud Noortekeskusega läbi viia narkopäev.

Üritus püütakse üles ehitada võimalikult noortesõbralikult, sest narkoteema leierdamine selle ala spetsialistide ja vanemate inimeste poolt tekitab noortes vaid tülpimust ja igavust ? oma ala asjatundjad on juba lugematuid kordi sellele teemal loenguid pidanud. Laiusel räägib noortega narkomaania ohtudest inimene nende endi seast ? Jõgeva Gümnaasiumi vilistlane Madli Püss.

Nii on noortel loodetavasti kergem mõista, mida neile öelda tahetakse.

Õpivad muistset elu ja kombeid

Laiuse noorteklubil Freedom on selle suve suursündmuseks juuli lõpus toimuv ?Suur Seiklus 2004?, mis viiakse läbi koos Jõgevamaa Noorte Aktiivgrupiga. Seigeldakse Reastvere külas Linnuse talus asuval Põrgumaal. Suure Seikluse läbivaks teemaks on vanade eestlaste elu ja kommetega tutvumine.

Ürituse üks eesmärk on ka aidata noortel loodusega sina peale saada. Seiklusmäng aitab õpetada meeskonnatööd ja arendada koostööks vajalikke oskusi. Asjaosalistele teeb seikluse põnevaks ööbimine telkides, kusjuures muust maailmast ollakse täiesti eraldatud. Tegemist on justkui omamoodi Robinsoni-mänguga.

Esimese päeva ülesandeks on kolmel seitsmeliikmelisel rühmal mõelda oma ?hõimule? nimi ja valmistada lipp. Noored teevad ise süüa.

Võistlusmoment seisneb selles, et hõimud teenivad punkte. Nädala lõpuks selgitatakse välja Suur Seikleja 2004, nii zürii kui ka osalejate endi lemmik.

Seiklejatele tuleb ka külalisi, nendest tuntumad on loodusesõber Mikk Sarv, samaan Jaanika ning Tallinna Enesekaitseklubi Riveta.

Loomulikult on kohal ka zürii, kuhu kuuluvad enamikus meie maakonna noortega seotud inimesed, ent loodetavasti õnnestub nõusse saada ka kuulsaid inimesi mujalt Eestist. Praegu käivad selleteemalised läbirääkimised Diana Lorentsi ja Emil Rutikuga.

Telgid kaasa ja laagrisse

Kõikides klubides on kõige populaarsemad ja eriti oodatud suvised laagrid. Jõgeva Avatud Noortekeskus võtab osa kõikvõimalikest laagritest ja korraldab neid ka ise.

Juuli alguses osaleti nädalases Värska tantsulaagris. Üpris suure osavõtumaksu tõttu võtsid sellest osa vaid vähesed Jõgevamaa õpilased, kuid Kuremaal toimuva ?Näki ja Neptuni suvelaagriga 2004? on teised lood. Kui arvestada, et klubide populaarsus kasvab kiiresti, on oodatav osavõtjate arv ligikaudu sada.

Selles laagris osalevad enamasti Jõgeva linnas elavad noored, kuid palju on osaleda soovijaid ka näiteks Kuremaalt ja Põltsamaalt.

Kuigi ettekirjutuse järgi peaks enamus lapsi olema Jõgeva linnast, ei tehta noortel klubide järgi vahet.

Laagri nimi viitab sellele, et peasündmuseks on Näki ja Neptuni valimised nii vees kui maal. Tegeldakse orienteerumismängudega Kuremaa terviseradadel, kavas on ka presidendi murumängud, mis kujutavad endast lihtsaid liikumis- ja spordimänge. Matkata ja telkida saab ka juuli viimastel päevadel toimuval ?Sookolli rabaretkel?. Jõgeva Avatud Noortekeskuse noored avastavad kahepäevases telklaagris Endla raba ning teevad kaunist loodusest ka fotosid.

Neist on sügisel kavas ka näitus üles panna. Enne kooliminekut on kavas varasügisene rattaretk Prossa järve äärde, kus ka telgitakse. Samuti kavatsetakse ühiselt noortekeskuse ruumides remonti teha ja uueks hooajaks valmistuda. Tegusa suve lõpetab kooliaasta avapidu noortekeskuses.

Alati ei pea just telkidega laagrisse tõttama või rattaga ringi sõitma. Kõigile ei meeldigi sportida, neile sobivad paremini spordiga mitte seotud üritused. Ka tubastes tingimustes saab üht-teist põnevat ette võtta.

Saab ka tubaselt läbi

Põltsamaa Noorteühendus Juventus korraldab näiteks palju rahvusvahelisi üritusi, eriti just konverentse. Suve tippürituseks ongi erinevate maade noorte kokkusaamine ning aruelu teemal ?Eelarvamused meie igapäevaelus läbi noorte silmade?. Külalisi tuleb neljast välisriigist ning noored pannakse tegutsema kolmes töörühmas. Nende kaasabil valmib üritusest ka film ja raamat.

Ka Laiusel toimub midagi tubast. Eelmisel aastal osutusid kõige populaarsemaiks videoõhtud. Seda traditsiooni on kavas jätkata edaspidigi. Seepärast ongi augustis Laiuse klubis Freedom ?Suur Videopäev?. Noortel on võimalik kaheteistkümne tunni jooksul suurel ekraanil neile meelepäraseid videofilme vaadata. Filme vaadates saavad noorukid oma reedeõhtuid veeta ka enne ja pärast ?Suurt Videopäeva?.

Mõnusate filmiõhtute populaarsuse põhjuseks on ilmselt asjaolu, et noortele meeldib üle kõige omavanuste seas aega veeta ja lihtsalt midagi koos teha. Samuti on noortel suur seiklusjanu, mis panebki neid klubides ühise ürituse nimel tegutsema.

KRISTIINA KOKK

blog comments powered by Disqus