Noortekeskuste draamaringi liikmed käisid laagris

Draamaringi on sügisest saati vedanud Kuremaa endine noorsootöötaja Annika Tuvike. Ühiseid draamatunde valla viies noortekeskuses sai kokku sada. Tundides osalesid noortekeskuste tavakülastajad, lapsed, kes kooli näiteringis ei osale ja muidu teatriga ei tegele.


Siimusti, Kuremaa, Laiuse, Vaimastvere ja Jõgeva aleviku noortekeskuse draamaringide töö kulmineerus Kuremaal esmaspäevast kolmapäevani toimunud laagriga, kus osales 18 5–14 aastast. Draamaring on üks osa projektist “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” pakutavatest tegevustest. Eesmärk on kaasata rohkem noori tegevustesse ning muuta noorsootöö mitmekesisemaks.

Laagri eesmärk ei olnud luua etendust, vaid läbi mängida protsess, kuidas üks kirjatükk etendusena lavale jõuab. Tehti grupietüüde ja tekstianalüüse. Tekstiks valiti Erika Esopi “Pannkoogirõõm”. Koos tuli juhendajal ja noortel jagada rollid ja tekst, vaadata, kes ja kuidas erinevaid karaktereid kehastab, ning teha proove. 

Pikad põnevust täis päevad

Esimesel päeval saadi omavahel tuttavaks. Mängiti meeskonnamänge ning igaüks sai endale salasõbra, kelle eest tuli kolm päeva hoolitseda nii, et teine ei aimaks, kes seda teeb. Et sõbral kogu laagri ajal hea oleks, sai talle ka kingitusi meisterdada. Kirjutati kaarte või jäeti padja peale lilli. Mõned noored tutvusid omavahel alles laagris. Kui noortekeskustes olid väiksemad rühmad, siis nüüd said kõik draamahuvilised kokku.

Õpiti ka oma emotsioone väljendama. Selleks korraldasid Jõgeva valla noorsootöötajad põneva maastikumängu. Laagrilised liikusid kaardiga Kuremaal ühest kontrollpunktist teise ning pidid igas punktis väljendama etteantud emotsiooni ning sellest telefoniga selfi tegema. Uusi teadmisi koguti varjuteatri töötoas. Ukseavasse seati üles valge lina ning õigesti suunataud valguse taustal ärkasid ellu loomad, linnud ning salapärased tegelased.

Teisel päeval keskenduti juba praktilisele tööle. Tehti esimene läbimäng. Et osad noored ei olnud laval esinenud, siis käidi Palamuse rahvamajas, kus prooviti lava ja saadi kätte ruumitunnetus. Harjutati teksti, rolli ja liikumist. Kuid enne lavaleminekut tuleb mõelda nii grimmile kui kostüümidele. Kolmas päev kulus tehtust kokkuvõtete tegemiseks. Torti süües lõpetati laager. 

Töötoad õpetasid

Maskitöötoas valmistati maske, mida pärast laval edukalt kasutati. Seejärel toimus grimmitöötuba. Annika juhendamisel muutusid noored peagi vanuriteks. “Kui ma peeglisse vaatasin, siis olin küll nagu vanaisa,” jagas muljeid Laiuse põhikooli õpilane Ranel.

“Grimmi oli äge teha! Pidime lihtsalt oma nägu krimpsutama ning tekkinud voldid ära värvima, silmade ümbrused tegime tumedamaks ja siis nägime juba vanad välja,” jutustas poiss. “Õppisin draamaõpetajaks, seetõttu on mul grimeerimise alal teadmised olemas,” selgitas ringi juhendaja Annika.

Kostümeerimise töötoas õpetas Annika, kuidas saab väikeste vahenditega vanadest riietest vastavalt rollile kostüüme teha. “Laagrilised pidid tumedaid riideid kaasa võtma. Sellele põhjale sai detaile lisades igasuguseid põnevaid kostüüme teha,” rääkis draamaõpetaja. Käärid tuli vanadesse riietesse sisse lüüa ja fantaasial lennata lasta. 

Vabalaval sai end vabalt väljendada

Õhtul toimus Kuremaa noortekeskuses laagriliste vabalava, kus sai üles astuda omaloominguga, teemadeks reklaamid või sport. Ailiki, Vivain, Annabel, Laura, Diana ja Angela leidsid ühiselt, et kõige rohkem meeldiski neile just vabalava, kus sai ise proovida ja katsetada. Hea huumor ja tabatud paroodia naerutas laagrilisi mitu päeva. “See oli hea laager, igav ei hakanud kordagi. Kogu aeg oli midagi põnevat teha,” kinnitas Ranel, kellel oli osalistest ainukesena varasem näitlemis- ja etlemiskogemus.

Draamaring ja -laager on noortele hea võimalus oma arvamuse avaldamiseks ning enda kõrval teiste märkamiseks. See on pikaajaline protsess. Ringi eestvedaja Annika Tuvikese sõnul näeb tulemusi nüüd ja need avalduvad ka hiljem. Oluline on see, et noored oskaksid üha enam üksteisega arvestada. “Rõõm on näha lapsi, kes muidu koolis ei esine, aga nagu selgub, kannavad suured rollid edukalt välja. Kõik tegid kenasti kaasa ning julgesid esineda ning oma tundeid avaldada,” võttis Annika laagris kogetu noorsootöötajatega kokku. Tema sõnul on õpetamine väsitav, kuid tänuväärne töö, sest noored annavad palju head energiat tagasi.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus