Noorte Tugila – mis see on?

Noorte Tugila töötajad, kes aitavad noortel inimestel koolis püsida või sinna tagasi pöörduda, samuti aidatakse tööturult eemaldunud noori uuesti tööle. On mitmeid põhjusi, miks kool pooleli jääb või miks noor inimene tööle ei lähe.

Täiesti tavaline on pere, kus ema töötab teises linnas ja sõidab hommikul varakult tööle, isast ei tea laps eriti palju, sest koos ei elata mitmeid aastaid. Lapse ülesanne on ise tõusta, süüa ja kooli minna. Koolis kõige paremini just ei lähe ja seepärast on targem otsida põhjusi, miks sinna mitte minna. Mõnda aega saab ta nii kodus olla, koolist ei hakka keegi kohe emale teatama ja emagi ei vaata iga päev e-kooli lehte. Päevad lähevad, mahajäämus õppetöös suureneb, uuesti kooli minnes on tekkinud teadmistes palju lünki. Järele vastamised ja topeltkoormus õppetöös panevad lapsele suurema pinge, kui ta varem on harjunud. Nii ei tuldagi enam toime.

Mõned sõbrad kutsuvad enne tundiminekut kaasa linna peale ja nii algab tundidest puudumiste saaga, millele järgneb ühel hetkel  spetsialistidega kokkusaamine, vanemate kooli kutsumine, mahajäämus ja halvad hinded. Enesehinnang langeb,  tahaks ju sõpradega koos olla ja mitte teistest erineda. Justkui nõiaring.

Hea oleks leida lapse tugevad küljed. Enamasti need aitavad last  tegevuses hoida, annavad talle vajalikku positiivset tagasisidet, aitavad hoida enesehinnangut langemast. Kaasa aitab ka pere toetus, sõprade või noorsootöötaja abi. Noorsootöötaja on rohkem sõbra rollis ja saab koos aidata mõelda, mida on hetkel õigem teha. Vajadusel leitakse uusi viise, kuidas olukorrast välja tulla ja millised on need õlekõrred, mis abiks on.

Iga juhtum on eriline, sest iga laps on väärtus. Mõnikord tuleb toetada nii last kui vanemat. Oma pere on iga lapse tugisüsteem ja kui vanemad seda mõistavad,  on kõik hästi. Palju on lahku läinud peresid, kus vanematevahelise võimuvõitluse tulemusel unustatakse lapsed sootuks ja pime ärategemine teisele vanemale  on mõnedele lahkumineku järel  ainus elamise viis. Lahkumineku tagajärgedega tuleks leppida ning keskenduda oma elule, et lastest saaksid psüühiliselt terved inimesed, kes edaspidi oma eluga hästi toime tulevad.

Tugila töötajad on olemas noortekeskustes.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus